پویش حمایت از خانواده های آسيب پذير استان کربلا توسط دانشجویان دانشگاه العمید

دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی پویشی را برای حمایت گروهی از خانواده های عفیف و آسیب پذیر در استان کربلای معلی در سایه شیوع کرونا برگزار کرد. این پویش بخشی از پویشهایی است که آستان پیش از این اجرا کرده و یا در آن مشارکت داشته است.

حسنین الموسوی، مسئول بخش هدایت آموزشی آستان گفت، بنا بر دستورات مرجعیت عالی دینی برای کمک و حمایت خانواده های عفیف و رشد رویکردهای مثبت دانشجویان در زمینه احیای اصل همبستگی اجتماعی، این پویش آغاز شد و تعدادی از خانواده ها که نیاز مبرمی به این کمکها داشتند را دربرگرفت.

الموسوی اظهار داشت، این پویش علاوه بر حمایت روحی از خانواده ها در چنین شرایطی، با هدف ارائه کمک های مادی و سبدهای غذایی متنوع و تامين برخی لوازم ضروری زندگی خانواده هاى نيازمند با کمک مالی دانشجویان اجرا شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: