انتشار کتاب (لوَجيزةُ الحقّيّة) در مرکز تراث البصره

مرکز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی کتاب (الوجیزه الحقیه) تاليف مهذب الدین احمد بن عبدالرضا البصری را اخیرا منتشر کرده است.

این کتاب مشتمل بر تحقیق، شرح و پژوهش همراه با محوریت آموزش فرایند استنباط و مراحل فنی آن است. کتاب توسط محمود العيداني، مورد تحقیق قرار گرفته و از سوی مرکز تراث البصره بازنگری و تصحیح شده است. این کتاب همچنین حاوی 338 صفحه است.

ياسين اليوسف، معاون رئیس مرکز تراث البصره گفت، فقه نقش محوری در زندگی امت اسلام دارد زیرا به تعیین راه و مسیر زندگی مسلمانان می پردازد و بخشهای وسیعی از رفتارهاى آنها را پوشش می دهد. در این میان تعدادی از فقها هستند که تولیدات و نوشته هایشان در طول زمان جاودانه شده است. آنها زندگی خود را با این تحقیقات سپری کردند و مشعل رسالت و دین را در غیاب اهل بیت (عليهم السلام) برافروختند.

الیوسف تصریح کرد، این مسئله از موضوعات مهمی است که در پژوهشهای دانشمندان مورد توجه بوده و بزرگان مفهوم و حکم آن را شرح دادند یک بار در کتاب المکاسب یا المتاجر و بار دیگر در رساله دیگری.

علامه مهذب الدين احمد بن عبد الرضا البصری رساله معروف خود تحت عنوان (الوجیزه الحقیه) را تالیف کرده است. وی همه روایات معارض را مورد بررسی قرار داده و حکم مساله را با اسلوبی محکم تبیین کرده است.

شيخ محمود العيدانی به تحقیق این رساله و بررسی مطالبی که مولف در استنباط حکم تغنی در قرآن به آن تکیه کرده پرداخته است و این امر در قالب رویکردی است که پژوهشگران را نسبت به رویکرد استنباط مطلع می کند و مراحل استدلال به روش منطقی را به آنها توضیح می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: