معرفی میراث شهری کهن به همت مرکز تراث البصره

مرکز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی به عنوان مرکز تخصصی فعال در حوزه احیای میراث فکری و فرهنگی شهر بصره اقدامات متمایزی را انجام داده است. این مرکز حامل پیام مهمی هم وزن میراثی است که برای حفظ، احیا، بررسی و معرفی آن در این شهر كهن می کوشد.

یاسین الیوسف، معاون رئیس مرکز تراث البصره اظهار داشت، این مرکز متشکل از چهار واحد است که پرسنل متخصصی در زمینه فهرست نویسی نسخ خطی، رسانه، تحقیق و مطالعات و تالیف در آن فعالیت می کنند. این واحدها مسئوليت های مهمى را برای حفظ و مستند سازی میراث بصره انجام می دهند.

وى افزود: اين امر از طریق فهرست نویسی نسخ خطی، اعلام اماکن وجود آن، جستجوی سایر نسخ ها جهت آماده سازی برای تحقیق، جمع آوری زندگی نامه دانشمندان بصره، تحقیق در آثار خطی تصحیح نشده آنها جهت انجام تحقیق و تاسیس کتابخانه تخصصی در زمینه میراث بصره انجام می شود که مرجعی برای بسیاری از محققان به شمار می رود و حاوى منابع متعدد بسیاری می شود.

اليوسف افزود، از جمله آثار مرکز (مجله تراث البصره) است که یک فصلنامه در حوزه میراث بصره قلمداد می شود و دارای دو هیات مشاوره و تحریریه است. تاکنون هشت شماره از آن به چاپ رسیده است و شماره نهم و دهم نیز به زودی منتشر خواهد شد.

همچنين انتشار و طراحی مجله فرهنگی (الخطوه) در حوزه میراث بصره نیز تاکنون به شماره 17 رسیده است. انتشار پنج جلد از دایرة المعارف (شهداء العقيده والوطن من البصره)، پنج جلد از کتاب (نَسيم الشهاده)،انتشار بسیاری از کتب، تالیفات و دایرة المعارف ها در حوزه میراث ، برپایی کنفرانسها در این حوزه نیز از فعالیتهای مرکز است.

شايان ذكر است، بخش امور معارف اسلامی و انسانی از طریق مراکز فعال آن در حوزه میراث به دنبال ثبت و احیای میراث امت اسلام و معرفی آن به خوانندگان گرامی اعم از دانشجویان و محققان و علاقه مندان است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: