آغاز سال تحصیلی جدید موسسه امام حسین علیه السلام بصورت مجازی

موسسه خطابه حسینی بانوان «امام حسین (علیه السلام)» سال تحصیلی جدید خود را به دلیل شیوع ویروس کرونا و در راستای عمل به توصیه های نهادهای بهداشتی به صورت اینترنتی آغاز کرد.

تغرید عبدالخالف التمیمی، معاون مسئول واحد خطابه حسینی گفت، این موسسه در شرایط عادی دروس دانشجویان موسسه و آموزش را به صورت حضوری برگزار می کرد اما به دلیل شرایط بهداشتی کنونی و در راستای پایبندی به دستورات بهداشتی و توصیه های تولیت آستان قدس و نیز تضمین آموزش بی وقفه دروس سال تحصیلی جدید از طریق تلگرام به صورت اینترنتی برگزار کرد.

وی گفت، سیستم آموزشی از راه دور موسسه از دومین ترم تحصیلی خود در سال گذشته آغاز و در ارائه اطلاعات با موفقیت و استقبال روبه رو شد. مدرسان در زمینه ارائه دروس تحصیلی به دانشجویان از آگاهی و در تعامل با این الگوی آموزشی از تجربه برخوردار هستند.

التمیمی گفت، دروس از ساعت یک ظهر الی چهار بعد از ظهر ارائه می شود. چهار ترم تحصیلی وجود دارد که هر ترم شش درس را شامل می شود. همچنین زمانی برای توضیح و مباحثه و نیز آزمون روزانه اختصاص می یابد و علاوه بر آن پرسش هایی پس از پایان هردرس جهت آگاهی از میزان یادگیری دروس از سوی دانشجویان مطرح می شود.

وی گفت: طرح کاری ویژه ای برای پرسنل آموزشی موسسه در نظر گرفته شده است که شامل ارائه دروس به دانشجویان در همه مراحل مقدماتی موسسه و ترم های اول، دوم و سوم می شود. کادر موسسه آمادگی کامل خود را برای این تجربه کاری و ارائه اطلاعات ابراز کرده است.

شایان ذکر است، هدف از تاسیس این موسسه ارتقای سطح تبلیغی بانوان است که اهمیت بسیاری به ویژه در مراسم سوگواری و مشارکت آنها در اجتماعات وسیعتر دارد تا با رویکردهای جدید و نوین نهضت جاویدان حسینی و ابعاد آن را با روشهای ساده، قابل فهم و نزدیک به واقعیت بیان کنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: