انتشار بیست و سومین شماره مجله (دراسات استشراقیه)

مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی شماره بیست و سوم مجله (دراسات استشراقیه) در حوزه نقد و بررسی میراث خاورشناسان را منتشر کرد.

این مجله که با سرمقاله ای تحت عنوان (العلم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام) آغاز شده مشتمل بر مقالات زیر است:

■ (اثر الرياضيات اليونانيه فی الرياضيات العربيه... حقائق واباطيل) نوشته مصطفى يعقوب عبد النبی.

■ (تحدی تمثلات الغرب عن الشرق فی روايه: «الموريسكی» اثر نویسنده مراکشی، حسن اوريد) از استاد رشيد المنوار.

■ (الفكر الاصلاحی والوعی بقضايا الاستشراق - مصطفى السباعی (1915 - 1964) انموذجا) اثر حسان عبد الله حسان.

■ (علم النجوم أم علم الهيئه أم علم الفلك؟ صعوبات التاريخ لعلم عربی) اثر پژوهشگر مهدی سعيدان.

■ (الاستعاره المعجميه فی القرآن الكريم من منظور استشراقی - آرثر جيفيری أنموذجا) نوشته عبد العالی احمامو.

■ (الادب العربی فی عيون المستشرقين الروس.. قراءة فی كتابات كراتشكوفسكي) نوشته دکتر حبيب بوزواده.اما در مقاله آخر این شماره از مجله، کتاب الزين الغمری باعنوان «الإسلام فی الصحافه البريطانيه» انتخاب شده است که تاثیر گفتمان شرق شناسان بر مطبوعات غربی معاصر و به ویژه انگلیس را توضیح می دهد.

برای دانلود این شماره از مجله و اطلاع از آن به سایت زیر مراجعه نمایید:

https://m.iicss.iq/?id=102

شایان ذکر است، مجله (دراسات استشراقیه) فصلنامه ای در حوزه میراث شرق شناسان است که به دنبال رفع نیاز کتابخانه اسلامی به مجلات تخصصی در حوزه تولیدات شرق شناسان است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: