تاكيد دانشگاههاى الكفيل و العين بر توسعه همكارى مشترک

هیاتی از دانشگاه غیر انتفاعی العین در استان ذی قار عراق به سرپرستی رئیس این دانشگاه از دانشگاه الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی بازدید و با مسئولان آن درباره توسعه همکاری مشترک رایزنی کرد.

این هیات ضمن بازدید از سالنها، آزمایشگاهها و زیرساختهای دانشگاه از مهمترین فناوری های علمی و آکادمیک آن و سایر امور مطلع گردید.

در پایان بازدید، شفيق شاكر المولى، رئیس هیات بازديد كننده گفت، این بازدید برای آشنایی با زیرساختهای دانشگاه، ساختمانها، کلاسها و آزمایشگاه ها و نيز بحث و گفتگو درباره زمینه های همکاری علمی مشترک، برنامه های درسی و رتبه بندی بین المللی مجلات انجام شد.

وى افزود: ما خواهان گشایش چشم اندازهای همکاری علمی سازنده در زمینه تبادل اساتید، بازدیدهای مستمر و همچنین در زمینه کنفرانس های مشترک علمی برای رشته های مشابه بین دو دانشگاه هستیم.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: دانشگاه الکفیل یک دانشگاه پیشرفته است و می توانیم با اطمینان بگوییم که درهمه ویژگی ها همگام با دانشگاه های بین المللی است.

نورس الدهان، رئیس دانشگاه الکفیل در جریان استقبال از این هیات گفت: ما امیدواریم که چنین بازدیدهایی به تقویت همکاری علمی مشترک میان دو دانشگاه و پیشبرد تحقیقات علمی دانشگاهی کمک کند تا بتواند راه حل های عملی را که به پیشرفت و شکوفایی کشور عزیزمان کمک می کند، ایجاد نمايد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: