پویش انسان دوستانه موکبهای بصره برای حمایت از بیماران کرونایی این استان

نمایندگی موکبهای بصره وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی از اجرای پویش انسان دوستانه ای با توزیع غذا میان بیماران بستری در مراکز درمانی ویژه مبتلایان به کرونا خبر داد.

این پویش بخشی از پویشهایی است که از زمان صدور فتوای همبستگی اجتماعی توسط مرجعیت عالی دینی جهت حمایت از خانواده ها و پرسنل پزشکی برای عبور از بحران کرونا آغاز شد.

حمید النزال، مسئول نمایندگی موکبهای بصره در گفتگو با شبکه الکفیل گفت: پویشهای ما همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. این پویشها تنها به خدمات رسانی به زائران در مناسبتهای دینی از جمله اربعین محدود نمی شود، بلکه برنامه های دیگری از جمله اجرای این پویش اخیر را شامل می شود که پیش از این به کمک خانواده های آسیب پذیر در نتیجه کرونا پرداخت و امروز با توزیع غذای بهداشتی میان بیماران مبتلا به کرونا و همراهانشان در این مقطع از آنها حمایت می کند.

وی افزود، این پویش شامل بازدید از بخشهای درمانی بیمارستان البصره و رعایت همه تدابیر بهداشتی در تهیه این وعده های غذایی و تحویل آنها می شود و در ادامه پویشهای دیگری را به دنبال خواهد داشت.

رياض نعمه السلمان، رئیس بخش شعایر، موکبها و هیاتهای حسینی وابسته به آستانهای قدس حسینی و عباسی گفت، موکبهای خدماتی حسینی پویش گسترده ای را از زمان فراخوان مرجعیت عالی دینی برای یاری خانواده های فقیر و آسیب پذیر در شرایط کرونا آغاز کردند. این موکبها در شرایط مختلف کشور به ویژه زمان بحرانها که آخرین آن رویارویی با تروریستهای داعش بود، چنین اقداماتی را انجام دادند. آنها نقش اثرگذاری در تحقق پیروزی و آزادی خاک عراق داشتند و تازه ترین برنامه آنها، ابتکار عمل موکبهای بصره جهت ایستادگی کنار بیماران مبتلا به کرونا است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: