Hz.Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) koparılan sol eline ait makamın özel penceresinin yapımına başlandı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Zarîh Pencerelikleri ve Kapıları Üretimi Bölümü bünyesindeki teknik ekip; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Sol Eli Makamı’nın demir penceresini (zarîh penceresini) yapmaya başladı. Üstün niteliklere ve yüksek dayanıklılığa sahip olacak olan yeni pencere; Mukaddes Türbe’ye bağlı Zarîh Pencerelikleri ve Kapıları Üretimi Bölümü’nün Irak içinde ve dışında kaydettiği başarı zincirine yeni bir halka ekleyecek. Çünkü diğer çalışmalarda olduğu gibi bu özel pencere de %100 Irak imzasını taşıyacak.Bölüm Başkanı Seyyid Nazım el-Ğurabî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bölümümüzün ekipleri Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği tarafından gelen talimatın ardından Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Müşerref Sol Eli Makamı için yeni bir özel pencere yapmaya başladık. Tasarımı onaylandıktan sonra üretime başladık. Üzerinde yer alacak olan motifler Zarîh-i Şerîf’te yer alanlardan esinlenerek tasarlanmış olup birbiriyle uyumludur.”“Yeni pencere sekizgen biçimli olup bu şekilde tasarladığımız ilk özel penceredir (zarîhtir). 3 m çapında olup üst kısmıyla beraber 2.85 m yüksekliğindedir ve şunlardan oluşmaktadır:”

- 2 mm kalınlığında paslanmaz çelikten oluşan bir iskelet.

- Zarîh kapısının da yer aldığı 8 parmaklık (dehne). Her biri 190 cm yüksekliğinde olup genişliği 1 m’dir. Sağ ve sol taraflarında 98 cm uzunluğunda çokgen biçimli yan sütunlar bulunmaktadır. Sütunların altında süslemeli bir kaide (sütunun tacı) bulunmakta olup yüksekliği 18,5 cm’dir. Alttaki kaide bir çiçek aracılığıyla başka bir kaideye bağlıdır. Bu çiçeğin yüksekliği de 15 cm’dir. Üst kısmı ise başka bir süslemeli parçaya (biçim açısından alttakine benzer bir taç) bağlıdır. Bu parçanın da yüksekliği 16,5 cm’dir. Sayıları 16 olan bu sütunlar de üstten 60 cm genişliğinde bir şiir kitabe ile birbirlerine bağlanmışlardır.

- Zarîhin tüm kenarlarını çevreleyen 8 adet sütun. Bu sütunların her biri 154 cm uzunluğunda olup zarîhin bitişiğindedir. Kuvveti ve sağlamlığı ile ön plana çıkan bu direkler 28 cm yüksekliğinde bir parçaya dayanmaktadır. Her bir direk alttan bir şiir kitabesi ile birbirine bağlanmıştır ve bu kitabenin yüksekliği de 11 cm’dir.

- Zarîhin üst kısmı 75 cm yüksekliğinde olup şunlardan oluşmaktadır:Kurân-i Kerîm kitabesi: 20 cm yüksekliğindeki bir şerit olan bu kitabe pencereliğin sekiz kenarının sekizini de çevrelemektedir. Üzerlerinde hüsn-ü hat sanatıyle Mutaffifîn suresinin 22 ve 23. ayetleri yazılmıştır. Mavi emayeli altın ile yazılan bu kitabenin üstünü 6cm yüksekliğinde bir işlemeli metal şerit çevrelemektedir.İşleme şeridi (Altın katılmış efriz): 28 cm yüksekliğinde olan bu şerit pencereliğin tüm kenarlarını çevrelemekte olup her iki parçasının ortasında dairesel bir biçime sahip süs çiçekleri yer almaktadır. Toplam 16 adet olan bu çiçeklerin yanı sıra her iki parça ortalarında bulunan gümüş birer tuğra ile birbirinden ayrılmaktadır ve bu tuğralar zarîhin sekiz kenarının tümünde bulunmaktadır.Şiir kitabesi: 20 cm yüksekliğindeki bu şiir kitabesinde şair Ali Saffar’ın şiiri yazılmıştır. Zarîh’in etrafını çevreleyen bu şerit altın suyu ve yeşil emaye karışımıyla yazılmış olup her bir dehnenin yukarısında yer almaktadır.- Zarîhin altında her bir pencerenin altında yer alan (toplam 8 adet) süsleme parçası bulunmaktadır. Zarîhi üzerine takılacak olan ve şadırvan olarak adlandırılan mermer kısımdan ayıracak olan bu süsleme parçaları; sütunların direkleri ve dehnelerin direkleriyle alttan bağlı olacaktır.

- Zarîhin içi ise doğal Sac ağacı ile kaplı olup doğal renkli işlemelerle işlenmiştir.Sağlamlık, kuvvet ve estetik açısından dıştaki Zarîh dışından farklı değildir.

- Bu zarîhin içerisinde iki kısımlı bir kapı yer almakta olup her bir kısmın uzunluğu 107 cm ve genişliği 45 cm’dir. Üzerlerinde son derece şahane nakşedilmiş bitkisel nakışlar yer almaktadır. Kapı kısımlarının ortasında da bir direk yer almaktadır. Direğin üzerinde de üçgen bir süsleme bulunmaktadır.

Ğurabî son olarak şunları söyledi: “Bu zarîh ile ilgili çalışmalar teknik planlar ve belirlenen takvim doğrultusunda devam etmektedir. Tasarımdan uygulamaya, yapıma, bir araya getirmeye ve kuruluma kadar A’dan Z’ye kadar tüm çalışmalar bölümümüzün ekipleri tarafından yapılmaktadır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: