“1920 Devriminde Dini Merceiyetin Irak’ı Birleştirmeye ve Bağımsızlaştırmaya yönelik örnek Rolü” Konferansı düzenlendi

Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından insanlığın kurtarıcısı Hz.İmam Mehdî’nin (Allah pek kutlu ve pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) doğum günü münasebetiyle düzenlenen bir dizi etkinlikten biri de; 1920 devrimi ve Dini merceiyetin kilit rolüne değinen “1920 Devriminde Dini Merceiyetin Irak’ı Birleştirmeye ve Bağımsızlaştırmaya yönelik örnek Rolü” Konferansı oldu.

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nde yer alan Hz.İmam Kâzım (Aleyhisselâm) Konferans salonunda, 1920 devriminin yıl dönümünde düzenlenen konferansta; 1920 senesinde İngilizlerin Irak’ı işgal etmelerini ardından gerçekleşen 1920 halk devrimi ve bu devrimin gerçekleşmesinde,ülkenin birliğinin korunmasında ve bağımsızlığına kavuşmasında dini merceiyet tarafından gösterilen onurlu duruş ve çok önemli tavırlar ele alınmaktadır. Konferansta, 1920 devrimi örneğinden yola çıkarak dini merceiyetin tarih boyunca zalimlere karşı aldığı sağlam ve onurlu direniş tavrı örnekleri ile içlerinde yaşamış oldukları ülkeyi birleştirmeye ve bağımsızlaştırmaya yönelik çok etkili rollerin de üzerinde duruluyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen konferansa farkı din,mezhep ve kültüre mensup çok sayıda önemli şahsiyet katılırken çok sayıda basın mensubu da konferansı medya yoluyla duyurdu.

Konferansta konuşan ve organizasyonu tertip eden kurumlardan biri olan İslam Mukaddesatını Savunma Merkezi Başkanı Şeyh Yusuf Nasırî, 1920 devriminde o dönemin Dini Merceiyet Önderi Şeyh Muhammed Taki Şîrazi’nin İngiliz işgaline karşı özgürleştirici ve toplumsal barışa yeniden kavuşmaya vesile olan rolünden söz etti ve Merce-i Alâ Ayetullah Uzma Seyyid Ali Huseyni Sistâni’nin de –Allah o rahmet çınarının gölgesini bâki kılsın– toplumu birleştirici duruş ve tavırlarından örnekler sundu.

Akabinde Merce-i Alâ adına kouşan Seyyid Muhammed Ali Hilû, Dini merceiyet müessesesinin tarihine değinerek Şia Taklit Mercilerinin, tarih boyunca içinde yaşamış oldukları toplumların farklı kimliklere mensup kitlelerini yakınlaştırıcı ve birliktelik oluşturucu çizgisinden örnekler sundu.

Sonrasında sözü,Ehlibeyt (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı üzerlerine olsun) dostlarının Beklenen İmam’ın (Allah pek kutlu ve pek şerefli ortaya çıkışını çabuklaştırsın) doğum günü sevincine ortak olma arzusunda olduğu için Mukaddes Şehirde bulunduğunu ifade eden Kıptîlerin sözcüsü Patrik I. Marlos Rafael Saco Monseigneur Los Vata aldı. Los Vata'nın konuşmasında "tüm inanç kesimleri arasında sevgi ve barışı yaymak için çalışmanın zorunludur" vurgusu vardı.

1920 devriminde büyük rol oynayan aşiretler adına konuşan Rebia kabilesi lideri Şeyh Muhammed Rebia da aynı şekilde konuşmasında devrimin Hz.İmam Huseyn (Salawâtullah Aleyh) kıyamı ile bağlantılarına ve aşiretlerin toplumun birliğinin sağlanmasındaki önemine değinerek söz konusu münasebetin ambargoların kalkması ile aynı vakitlere tevafuk etmesinin, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmede tetikleyici olması gerektiğine işaret etti.

Akabinde Sabii Mendai inancı lideri Şeyh Settar Cabbar sözü aldı. Cabbar, Dini merceiyetin ve aşiretlerin, sömürgecilikle savaşmada ve toplum içerisine düşürülmek istenen fitneleri ortadan kaldırmaya yönelik rollerine değindi ve günümüzün dini önderlerinin, sözünün dinlenmesi çağrısında bulundu. Cabbar aynı şekilde, dini önderlerin Irak’ın siyasilerine nasihat ve bilinçlendirmede bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

Konferans Seyyid Muhammed Rıza Kazvîni tarafından okunan şiirlerle renklendi.Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: