تقدیر سندیکای مهندسان عراقی از کادر مهندسی آستان قدس عباسی

سندیکای مهندسان عراقی از پرسنل بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی به دلیل تلاشهای بسیار و حمایت از کادر پزشکی با احداث بخش های درمانی مبتلایان کرونا در استانهای عراق نهایت قدردانی را به جا آورد.

محمد فاضل النصراوی، رئیس بخش سندیکای مهندسان کربلا به نیابت از سندیکای مهندسان عراقی، شعب سندیکا در استان های عراق و نیز به نیابت از شورای سندیکای مهندسان کربلا در مراسم تکریمی که در محل شعبه سندیکای مهندسان در استان کربلا برگزار شد، از کادر مهندسی آستان قدس عباسی قدردانی کرد.

وی گفت، پاسخگویی سریع آستان قدس عباسی به نیازها در این مرحله و حمایت از نهادهای بهداشتی، بخشی از خدمات ارائه شده به جامعه از سوی عتبات مقدس به شمار می رود. مهندسان عتبات مقدسه تلاش‌های بسیاری را ارائه کردند که سزاوار تقدیر است. آنها پایه و اساس هر یک از ادارات خدماتی و نهادهای بزرگ بوده و حمایت از آنها از اولویتهای سندیکا است.

در این مراسم تعدادی از مدیران ادارات خدماتی و مهندسان آنها در استان کربلا در حوزه برق، آب، شهرداری و فاضلاب و تعدادی از مهندسان کربلا به عنوان اعضای کنفرانس و شورای سندیکای کربلا حضور داشتند.

همچنین سمیر عباس، رئیس بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس بررسی به نیابت از مهندسان این بخش از سندیکای مهندسان عراقی به دلیل اهتمام و تقدیر از آنها قدردانی و تاکید کرد، که بخشهای آستان قدس عباسی همچون تیمی واحد با دیگر موسسات خدماتی برای خدمت‌رسانی به شهر کربلا و مردم آن تلاش می‌کند.

شایان ذکر است، بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی همه امکانات انسانی و فنی خود را برای اجرای هفت پروژه بخش درمانی بیماران مبتلا به کرونا در ظرفیت های مختلف و کیفیت عالی به کار گرفته و سه ساختمان در داخل استان کربلا، یک ساختمان در هریک از استانهای نجف، بابل، المثنی و بغداد احداث کرده که در کاهش ازدحام بیمارستانها و مراکز درمانی بیماران ‌کرونایی سهیم بوده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: