Güvenlik Bölümü mensuplarının eğitimine yönelik bir dizi çalıştay düzenlendi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Gelişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü, Güvenlik Bölümü mensuplarının gelişimi ve eğitimine yönelik bir dizi çalıştay düzenlendi. Çalıştayların hedefi; Mukaddes Türbe’ye bağlı Güvenlik Bölümü mensuplarının potansiyel ve kabiliyetlerini geliştirmek.Gelişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü Başkanı Dr. Muhammed Hasan Cabir konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bu çalıştaylar bölümümüzün uhdesine almış olduğu bir projenin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu proje de Mukaddes Türbe bünyesindeki muhtelif bölümlerdeki insan kaynaklarının gelişimini arttırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede bir dizi çalıştay yapılmış olup bu çalıştaylarda Güvenlik Bölümü mensuplarının çalışmalarını ilgilendiren birçok önemli noktanın üzerinde durulmuştur.”

“Bu çalıştaylarda uzman eğitmenler tarafından şu hususlarda eğitim veriliştir:”

“İlki: Farsça dili öğrenimi.”

“İkincisi: İngilizce dili öğrenimi.”

“Çalıştaylarda dil öğrenimine yönelik temel bilgiler öğretilmiştir. Harfler, sayılar, renkler, bazı terimler ve ziyaretçiler ile konuşurken söylenen temel oluşturan bazı genel cümleler gibi. Bunlar ziyaretçiler ile konuşma konusunda Güvenlik Bölümü mensubuna yardımcı olmaktadır.”

“Üçüncü husus: Aktif iletişim ve haberleşmeye yönelik çalıştay. Bu, Güvenlik Bölümü mensubunda olması gereken önemli ihtiyaçların bir parçasını oluşturmaktadır. Çünkü bu özellik Güvenlik Bölümü mensubu nezdinde var olduğu takdirde; işlerini yaptığı esnada saygıdeğer ziyaretçiler ile arasında meydana gelmesi mümkün olan sorun ya da engellemeler yaşanmaksızın işini kolayca yapabilmektedir.”

“Dördüncü husus: Ahlak ve akaide yönelik ders çalıştayı. Bu önemli eğitim çalıştaylarından biridir. Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bünyesindeki mensuplarının ahlaklı ve inançlı kimseler olmasının olmazsa olmazlardan biri olarak görmektedir. Zira bu nişaneyi (ahlak ve inanç sahibi olmak) taşıyabilmesi; kişinin muhtelif alanlarda bireysel dini yükümlülüklerini tanımasıyla doğrudan ilgilidir.”

“Bu çalıştaylarda pandemiye karşı koruyucu önlemlere uygulanmış olup sosyal mesafe gözetilmiş ve (kalabalığı engellemek için) farklı gruplara ayırarak eğitim verilmiştir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: