پایان دوره آموزشی جديد آستان قدس عباسى ویژه مربیان مهد كودكها

بخش آموزش عالی وابسته به آستان قدس عباسی دوره آموزشى جدید ویژه مربیان مهد کودک ها را به پایان رساند.

مجموعه آموزشی العمید برای توسعه توانمندی پرسنل خود به ویژه در مهد کودک ها از طریق برپایی دوره های آموزشی گام‌های مهمی برداشته است و در این دوره‌ها مسائل جدیدى را در سطح آموزشی ارائه می کند.

احمد صبیح الکعبی، رئیس بخش یاد شده به شبکه الکفیل گفت: این دوره در چارچوب برنامه مجموعه آموزشی العمید است و دوره جدید ویژه پرسنل مهد کودک‌ها بود كه طى آن آزمون‌های کتبی با هدف توسعه مهارتهای مربیان برگزار شد و بعد از تحقق نتایج مورد انتظار این دوره به تازگى به پایان رسید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: