Şeyh Tusî (k.s.) Araştırma ve Tahkik Merkezi’nden Şeyh Tusterî Kazımî’nin mirasına ışık tutan çalışma

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Şeyh Tusî (Kuddise Sirruh) Araştırma ve Tahkik Merkezi geçtiğimiz günlerde “El-Luluil Mescûr fi mânat-tehûr” isimli eseri yayınladı. Eser hicri 1234 yılında vefât eden merhum Allame Şeyh Esedullah b. İsmail et-Tusterî el-Kazımî el-Dezfulî’ye ait.

Konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi veren Şeyh Tusî (Kuddise Sirruh) Araştırma ve Tahkik Merkezi Müdürü Şeyh Müslim er-Rıdaî şunları söyledi: “Bu eser, ender olarak ele alınan bir konuyu işlemektedir ve bu tezin bir benzeri daha yazılmış değildir. Eser fakîhlerin Taharet Kitabı’nda işlediği “Tehûr” lafzını ele almaktadır. Kur’anî bir lafız olan bu lafızı ele alan müellif; eserinde genel olarak bilinen yollara aykır bir biçimde suyun mutlak manada pâklaştırdığını ispat etmiştir. Bu tez (risâle) çokamaçlı olup uçsuz bucaksızdır; yazarın birçok ilimdeki dehasını ve fıkh, dil, edebiyat, tefsir, ilim ve ahlak gibi maarif ve sanatlardaki engin birikimini ortaya koymaktadır.”

“Yazar ‘el-tehûr” sözcüğününün anlamlarına dair dilbilimciler ve müfessirlerin neler söylediklerini aktarıp sözlerini mercek altına almıştır. Yaptığı tahliller yazarın (Allah ona rahmet eylesin) ne denli titiz olduğunun göstergesidir.”

“Bu risalenin tahkikini değerli Şeyh Haydar Ziya el-Cehlavî (Yüce Allah onu korusun) yapmıştır. Bu tahkik için risalenin üç el yazması nüshasını incelemiş ve büyük gayret sarf etmiştir. Yaptığı tahkik için de elimize bu halde gelmesi için harcadığı emekler için de kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinin tamamlanan çalışmasını Necef-i Eşref’teki Şeyh Tusî (Kuddise Sirruh) Araştırma ve Tahkik Merkezi olarak gözden geçirip şanına yaraşan bir şekilde bastık.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki; Şeyh Tusî (Kuddise Sirruh) Araştırma ve Tahkik Merkezi ilimler havzasının fıkıh, usül ve rical ilimlerindeki mirasının tahkik çalışmaları ile ilgilenen bir merkezdir. Zira bu miras, dini mirasımızın ciddi bir kısmını oluşturmaktadır. Adı geçen merkez bu hususta birçok yayın yayınlamış olup bu eserler; Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’nda yer alan Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Daimi Kitap Sergisi’nde (Ma’rad-ul kitab-id-daim) satışa sunulmuştur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: