پایان اقدامات عایق بندی بیمارستان الهندیه توسط بخش تعمیرات مهندسی آستان قدس عباسی

پرسنل بخش تعميرات مهندسى آستان قدس عباسى اقدامات عایق بندی سطوح بيمارستان الهنديه در استان كربلا را به پايان رساندند.

اين اقدامات در چارچوب طرح انسان دوستانه آستان قدس عباسی برای حمایت از اوضاع بهداشتی و تاسیسات بیمارستان در شرایط فعلی است.

محمد مصطفى الطويل، مسئول واحد اقدامات ساختمانی در بخش مذکور به شبکه الکفیل گفت، مساحت سطح سنگفرش شده بیمارستان که مانع نشتی آب باران به داخل بیمارستان می شود ۱۷۵۰ متر مربع و شامل سه لایه عایق است، به لطف خدا این اقدامات در مدت کوتاهی پایان یافت.

شایان ذکر است، اقدامات مسطح سازی بخشی از اقدامات و پروژه های انسانی آستان قدس عباسی برای مشارکت در بازسازی و تعمیر بخشهای دولتی است که از سوء خدمات رنج می برند. آستان همچنین در مجموعه ای از مدارس و نهادهای انسان دوستانه و بیمارستانها و غیره اقداماتی انجام داده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: