Devlet kültürlerinin elçileri: El-Kefîl El Yazmaları ve Nadir eserler Müzesi’nde farklı medeniyetlerin öykülerini taşıyan posta pulu kolleksiyonu

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde yer alan eserlerin bir kısmını da posta pulu kolleksiyonu oluşturuyor. Müzeye son dönemde yapılan yeni eklemelerden biri olan bu kolleksiyonda; Irak’ın yerel postası ve uluslararası postadan gelen pullar sergileniyor. El-Kefîl Müzesi sergilediği eserlerde bütünlüğü sağlamaya yönelik planı çerçeveseinde müzelerde sergilenen objelerden biri olan tarihi pul kolleksiyonunu da eklemeyi kararlaştırmıştı. Bu karar çerçevesinde kültürleri, medeniyetleri, gelenekleri ve tarihleri bir ülkeden diğerine taşıyan elçi mesabesindeki tarihi pulların yer aldığı bir pul kolleksiyonunu bünyesine kattı.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Müze Bölümü başkanı Sadık Lazım ez-Zeydî şunları söyledi: “Posta pullarının kolleksiyonunu yapmak Müzemizin planlarından biri. Kısa denemeyecek bir süreden beridir bu çalışmayı yapmaktayız. Yerel ve uluslararası birçok müzeyi gezdikten sonra müzemizde posta pulu sergisine özel bir alan ayırmayı kararlaştırdık. Şu ana kadar kolleksiyonumuzde Irak’tan ve 128 yabancı ülkeden toplam 11 bin 493 pul yer almaktadır.”

“Bu pullar yayınlandıkları zamana, ebcedi (alfabetik) sıraya, yayınlandıkları ülkenin bayrağına ve yayınlandıkları münasebete göre tasnif edilmiştir. Bu pullar özel sekmeleri olan albümlerde toplanmış olup bu albümler de numaralandırılmıştır. Müze konuğu böylelikle albümleri açıp kolaylıkla pulların takibini yapabilmektedir.”

“Buna ek olarak müzemize giren tüm pulların belgelendiği elektronik bir yazılım da yaptık. Buna ilaveten pulların muhafazasını ve tüm teknik işlemleri yapmakla görevli uzmanlardan oluşan bir ekip kurduk. Ekibimizi görevin başına getirmeden önce yeterli donanıma sahip olmaları için birçok uzmanlık kursuna tabi tuttuk.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: