انتشار کتاب (الدلیل الارشادی للجوده فی جامعه العمید) با هدف نشر فرهنگ کیفیت نهادهای آموزشی و آکادمیک عراق

بخش ضمانت کیفیت و عملکرد دانشگاهی در دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی به تازگی کتاب ( الدلیل الارشادی للجوده فی جامعه العمید) را منتشر کرده است.

این اولین اثر در چارچوب آثار (اصدارات الجوده) است که به دلیل اهتمام دانشگاه به همسویی با پیشرفت های حاصل در زمینه کیفیت اقدامات در نهادهای آموزشی و به منظور گسترش فرهنگ کیفیت در داخل و خارج دانشگاه منتشر شده است.

محمد صلاح الخزرجی، رئیس بخش ضمانت کیفیت و عملکرد دانشگاهی گفت: این اثر با حمایت ریاست دانشگاه منتشر شد چرا که اهتمام بسیاری به حوزه كيفى دارد و آن شامل پنج فصل می‌شود که به نحو ذیل است:

فصل اول: چشم‌انداز دانشگاه، رسالت، اهداف و ارزشهای آن.

فصل دوم: بیان سیاست کیفیت در دانشگاه العمید و ساختار تشکیلاتی آن.

فصل سوم، بررسی اصطلاحات کیفیت و مفاهیم اصلی آن.

فصل چهارم، بررسی مفهوم کیفیت و آشنایی با افرادی که مسئولیت کیفیت در دانشگاه را به عهده دارند و نیز نقش های اساسی برای تحقق کیفیت در دانشگاه العمید.

فصل پنجم، بررسی كيفيت از نظر مفهوم، اصول، انواع و برنامه ریزی و انجام تمهيدات براى آن تا اقدامات اجرایی.

وی در پایان گفت، این اثر در دانشکده های دانشگاه، ادارات و ساير بخش‌های آن قابل استفاده است و در نشر فرهنگ کیفیت در موسسات آموزشی و آکادمیک در کشور عراق از اهمیت برخوردار است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: