Bab-ı Bağdat girişinin geliştirilmesine yönelik I. etap çalışmaları başladı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Bakım ve İnşaat Mühendisliği Bölümü ekipleri Kerbelâ Belediyesi Müdürlüğü ile birlikte Bab-ı Bağdat girişinin geliştirilmesine yönelik I. etap çalışmalarına başladı. Hz.İmam Huseyn ile Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) mubarek türbelerine götüren Bab-I Bağdat girişinde yapılacak çalışmaların hedefi; özellikle de milyonların geldiği büyük ziyaret münasebetlerinde ziyaretçi hareketini kolaylaştırma ve daha akıcı hale getirmeye katkı sağlamak.

Bu bilgileri Uluslararası El-Kefîl Ağı ile paylaşan Bakım ve İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne bağlı İnşaat Şubesi Sorumlusu Müh. Muhammed Mustafa el-Tavîl konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çalışmalar kapsamında güvenlik güçlerine ait tüm direkler, beton bloklar ve prefabrikler kaldırılıp başka malzemelerle beraber alternatif bir konuma taşındı. Bunlar tasarımın uygulanması için hazırlık niteliğindedir. Bir dizi toplantı ve fikir alışverişlerinin ardından tasarımda son aşamaya gelindi. Bu girişin, şanına yaraşan bir güzellikte ve örnek gösterilecek bir çalışma olacağını ümit ediyoruz. Çünkü bu giriş, başkent Bağdat tarafından gelen ziyaretçilerin geldiği tek giriş.Bu yüzden ayrıcalıklı.”

“Tasarım, Kerbelâ Üniversitesi’nden bir dizi uzman tarafından yapılacaktır. Tasarımda bir dizi husus göz önüne alınacaktır. Bunların en önemlileri; yolun genişletilmesi, güvenlik bariyerlerinin kaldırılması ve personelden oluşan bir engellemeyle yetinilmesidir. Tasarımda şehrin mimari dokusunun muhafazası da ihmal edilmeyecektir.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki; Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi ekipleri Kerbelâ Belediyesi Müdürlüğü ve Belediye’ye yardımcı olan Kerbelâ Valiliği’ne bağlı dairelerle birlikte uzun süredir ziyaretçilere hizmete yönelik birçok proje yapmaktadır. Bunların başında da Medîne-i Kadîme/Eski Şehir olarak bilinen tarihi bölgeye ve oraya götüren caddelere yönelik yeniden yapılandırma ve geliştirme projeleri gelmektedir. Projelerin hedefi; buralarda yaşanan kalabalığı azaltmak ve hareket akışını kolaylaştırmaktır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: