آستان قدس عباسى میزبان ۸۰ جوان از اهالی استان بصره در كنفرانس فرهنگی القمر

مرکز فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی میزبان ۸۰ جوان از استان بصره در چارچوب برنامه موسوم به (كنفرانس فرهنگی القمر) بود.

این برنامه با هدف مشارکت در افزایش بار معرفتی و فکری جوانان و محافظت از آنها در برابر افکار نادرستی است که در شرایط حاضر نمود پیدا می‌کند.

حارث الداحى، رئیس اين مرکز در گفتگو با شبکه الکفيل گفت، ميزبانى از اين جوانان پس از هماهنگی با معتمدان مرجعیت عالی دینی و نمایندگان كنفرانس در مناطق سکونتشان، انجام شد و این بخشی از یک برنامه گسترده و از پیش آماده شده است تا به واسطه آن گروه‌های جوانان استان های مختلف بر حسب جدول ویژه‌ای و تحت نظارت تیمى متخصص و متناسب با رده های سنی و ظرفیت های آنها مورد استقبال قرار گيرند.

وی گفت، هیات متشكل از جوانان شامل دو گروه بود؛ گروه اول از شهرستان الهارثه در استان بصره و گروه دوم از مناطق مختلف این استان بودند.

الداحى عنوان داشت، برنامه‌ای که این جوانان در آن شرکت کردند مشتمل بر سخنرانی های فکری و عقیدتی و نيز در زمینه توسعه انسانی و توسعه فردی علاوه بر بازدید از بخش پروژه های آستان قدس عباسى بود.

شایان ذکر است، كنفرانس فرهنگی القمر یک كنفرانس فرهنگی و فکری است که طبقات و اقشار متعدد جامعه به ویژه قشر جوانان را مورد هدف قرار می‌دهد و به دنبال مقابله با چالش های دینی، فرهنگی، اجتماعی و مقابله آنها با استفاده از روش ها و مکانیزم های علمی جدید به دور از تنش ها و تعصب هایی است که نتایج منفی به همراه دارد و موجب آسیب رساندن به جامعه می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: