برگزاری دوره فهرست نویسی به همت دو مرکز شیخ طوسی و احیا التراث

مرکز شیخ طوسی و مرکز احیاء التراث وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی دوره تخصصی را در زمینه فهرست نویسی که یکی از علوم مکمل برای تالیف و تحقیق به شمار می‌رود برگزار کردند.

شیخ مسلم رضایی، مسئول مرکز شیخ طوسی در استان نجف گفت، این دوره در چارچوب دوره هایی است که این مرکز به صورت حضوری یا اینترنتی با هدف تبادل و انتقال تجربیات آستان قدس عباسی به دیگران برگزار می کند. دوره مزبور با هدف آگاهی بخشی شرکت کنندگان نسبت به اصول، قواعد و ارکان علم فهرست نویسی برگزار شد که در توسعه امکانات و توانمندی های آنها در این خصوص سهیم است.

وی گفت، این دوره در سالن مرکز به مدت یک هفته برگزار شد و در آن علی کاظم الحويمدى از مرکز احیاء التراث وابسته به کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی به محورهای متعددى اشاره نمود که مهمترین آنها به شرح ذیل است: فهرست آیات قرآنی، فهرست احادیث شریف، فهرست کتب، فهرست اشعار، فهرست اماکن و کشورها تا شرکت کنندگان در دوره بتوانند پس از پایان آن در زمینه فهرست نویسی فعالیت داشته باشند.

رضایی تاکید کرد: ما با برگزاری چنین دوره هایی انتظار تربیت کادر متخصصى در زمینه فهرست نویسی را داریم تا پس از این مسئوليت فهرست نويسى را که از ابزارهای مکمل و ضروری تحقیق به شمار می رود، به عهده بگیرند.

در این دوره کارکنانی از مرکز تراث سامرا، مرکز میراث نجف و مرکز شیخ طوسی حضور داشتند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: