تداوم برگزاری کارگاه‌های هماهنگی در اولین کنفرانس «حشد العتبات»

در دومین روز از نخستین کنفرانس موسوم به «حشد العتبات المقدسه» که با حضور فرماندهان لشکر امام علی (ع)، تیپ علی اکبر(ع)، لشکر رزمی العباس(ع) و تیپ انصار المرجعیه و با شعار(حشد العتبات حاضنة الفتوی وبناة الدولة) به میزبانی آستان قدس علوی برگزار می شود، کارگاه های هماهنگی متعددی تشکیل گردید.

این کارگاهها در قالب برنامه های صبحگاهی روز دوم از کنفرانس به تعداد ۵ کارگاه با محورهای متعدد بود. کارگاهها به شکل همزمان در مجتمع سیدالشهدا (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی، مجتمع امام هادی (علیه السلام) وابسته به آستان قدس عباسی و سالن سید الاوصیاء (علیه السلام) در آستان قدس حسینی برگزار شد.

حازم فاضل، سخنگوی رسانه‌ای این کنفرانس در مصاحبه شبکه جهانی الکفیل گفت، محورهای کارگاه‌های صبح امروز چهارشنبه مختلف بود و برای بخشها و ادارات آموزشی، حقوقی، اطلاعاتی، امنیتی و روابط عمومی لشکرهای چهارگانه برگزار گردید.

فاضل گفت، همه پیشنهادات مطرح شده در این کارگاه ها جمع آوری و به مسئولان ذیربط جهت توسعه عملکرد لشکرها در حوزه محورهای مذکور ارائه خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: