واحد جشنواره ها و کنفرانس ها ارائه دهنده تصویر روشنی از آستان قدس عباسی

مرکز اندیشه و نوآوری وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی از مراکز فرهنگی و فکری مهمی به شمار می‌رود که دربرگیرنده نهادهای مختلفی نظیر واحد جشنواره ها و کنفرانس ها است.

این واحد به واسطه تدارک و برگزاری جشنواره ها، کنفرانس ها، سمینارها، کارگاه ها و کنگره های داخلی و خارجی مهم‌ترین حلقه ارتباط فکری و فرهنگی قلمداد می شود.

رضوان السلامی، مدیر این مرکز در مصاحبه با شبکه الکفیل گفت، واحد جشنواره ها و کنفرانسها از واحدهای فعال مرکز اندیشه و نوآوری است که فعالیت آن تنها به برنامه ها و فعالیتهای مرکز محدود نمی‌شود بلکه در اکثر برنامه‌های آستان قدس عباسی مشارکت دارد.

وی افزود: این واحد برای برپایی جشنواره های بین المللی با نظارت آستان قدس عباسی و نیز برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی، فرهنگی و دینی تلاش می‌کند که مهمترین آنها (خیمه عاشورایی در ترکیه، جشنواره امیرالمومنین (علیه السلام) در هند و غیره) است.

علی مهدی، مسئول واحد جشنواره ها و کنفرانس ها نیز اظهار داشت، جشنواره ها و کنفرانس ها تصویری از ارتباط فکری و فرهنگی میان جوامع هستند و آستان قدس عباسی به این بخش توجه ویژه‌ای داشته است.

وی تصریح کرد، این واحد از تعدادی کارکنان با تجربه و آگاه در حوزه برگزاری جشنواره ها و کنفرانس های بین المللی و داخلی برخوردار است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: