اختتامیه دوره فهرست نویسی «جود الکفیل» از سوی آستان قدس عباسی

دوره فهرست نویسی «جود الکفیل» که توسط مرکز تراث الجنوب با همکاری مرکز تراث النجف وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی برگزار شده بود به کار خود پایان داد.

شرکت کنندگان در این دوره دروسی را در زمینه تحقیق و فهرست نویسی نسخ خطی طی هفت روز فرا گرفتند.

احمد علی مجید الحلی، محقق و فهرست نویس این مرکز گفت، این دوره در چارچوب همکاری علمی و معرفتی میان مراکز و شعب وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی به منظور آموزش این هنر با روش های علمی به همه علاقه مندان برگزار شد و دروسی در زمینه فهرست نویسی نسخ خطی که دروس نادری در عراق به شمار می رود را دربرگرفت.

وی گفت، در این دوره، تحقیق و فهرست نویسی به دلیل اهمیت نسخ خطی که بیانگر میراث و تاریخ ملتها در کشورها، ادیان، عادات و رسوم مختلف است آموزش داده شد.

به گفته الحلی، محقق ناگزیر به داشتن اطلاعات کافی در این زمینه برای تحقیق در کتابی مشخص است چرا که بدون اطلاع از فهرست نسخ خطی از تعداد نسخ موجود از کتاب مطلع شود، اگر این نسخه ها متعدد باشد مکان آنها را بداند و اگر نسخه چک نویس باشد بداند پاک نویس آن کدام است.

بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی همواره در برگزاری دوره ها، سخنرانی ها و کارگاه ها پیشتاز بوده است و یکی از بخش های تخصصی در حوزه احیای میراث اسلامی به شمار می رود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: