تحقق هدف نهم توسعه پایدار سازمان ملل توسط کتابخانه آستان قدس عباسی

بنا بر گزارش اخیر فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری "ایفلا"، کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی نهمین هدف از اهداف توسعه پایدار را محقق نمود.

عمار حسین الجواد، رئیس مرکز اطلاعات دیجیتال وابسته به کتابخانه در گفتگو با شبکه الکفیل گفت، این گزارش، نقش کتابخانه ها در سطح جهان در زمینه اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار سازمان ملل در سایه کرونا را یادآور شد.

وی اظهار داشت، این اتحادیه بین المللی که ۱۵۰ کشور عضو آن هستند، در گردآوری گزارش تلاش نموده است و این امر با تکیه بر نمونه های جمع آوری شده از کتابخانه های سراسر جهان در زمان همه گیری انجام شد.

الجواد گفت، کتابخانه آستان قدس عباسی که نامش در تحقق هدف نهم از اهداف توسعه پایدار (صنعت، زیرساخت، نوآوری) ذکر شده در این گزارش با خدمات امانت از راه دور در کشور عراق مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: خدمات این کتابخانه به گزارش فدراسیون بین المللی کتابداری و اطلاع رسانی افزوده شده و موجب افتخار ماست که این کتابخانه در فدراسیون به عنوان مهمترین نهاد بین‌المللی در حوزه کتابداری و تنها کتابخانه در سطح عراق محسوب می شود که رسماً و عملاً اهداف توسعه پایدار 2030 سازمان ملل را محقق نموده است.

الجواد عنوان داشت، ایده این خدمات تجهیز محققان به منابع اطلاعات دیجیتال از طریق پست الکترونیک و به صورت رایگان است و بعد از بسته شدن کتابخانه در نتیجه شیوع کرونا، خدمات مذکور برای کمک به پژوهشگران عراقی راه اندازی شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: