بازدید هیات مرکز تراث البصره از موسسه تصویر برداری نسخ خطی آستان قدس عباسی با هدف گسترش همکاری

هیاتی از مرکز تراث البصره از موسسه تصویر برداری و فهرست نویسی نسخ خطی وابسته به بخش کتابخانه و نسخ خطی آستان قدس عباسی بازدید کرد.

این دیدار در چارچوب گسترش همکاری و اقدام مشترک و همفکری در حوزه میراث خطی و اسناد تاریخی صورت گرفت.

هیات بازدیدکننده به ریاست شیخ یاسین الیوسف، معاون رئیس این مرکز از سالن‌ها و بخش های علمی موسسه تصویر برداری و فهرست نویسی نسخ خطی بازدید کرد و از ماهیت فعالیت‌های آن در حوزه میراث خطی و اسناد تاریخی اعم از فهرست نویسی، تصویربرداری و آرشیو محتوای آثار نفیس و نادر مطلع شد.

صلاح السراج، رئیس موسسه تصویربرداری نسخ خطی در این خصوص به شبکه الکفیل گفت: در ادامه همکاری مشترک ما با مراکز حوزه میراث، هیاتی از مرکز تراث البصره جهت آشنایی با بخشها و دستاوردهای مستمر موسسه در حوزه میراث از آن بازدید به عمل آورد.

وی گفت: این موسسه از زمان تاسیس، علاقه‌مند به گسترش روابط و همکاری مشترک با مراکز حوزه میراث در همه نقاط جهان عرب و اسلام بوده است و پیوندهای مشترکی میان ما و این مراکز در زمینه اهتمام به نسخ خطی و اسناد تاریخی وجود دارد.

شایان ذکر است، فعالیت موسسه تصویربرداری و فهرست نویسی نسخ خطی آستان قدس عباسی در زمینه نسخه های خطی و اسناد تاریخی بوده و آرشیو آن شامل اقدامات و فعالیتهای مهمی می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: