بازدید سفیر عمان در بغداد از غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه کتاب عراق

سفیر عمان در بغداد از غرفه آستان قدس عباسی که در نمایشگاه بین المللی کتاب عراق مشارکت دارد، بازدید و محتوای تولیدات عرضه شده در آن را ارزشمند توصیف کرد.

حامد بن عقیل، سفیر عمان در عراق در جریان بازدید از غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد که با مشارکت دو بخش امور فکری و فرهنگی و بخش امور معارف اسلامی و انسانی برپا شده است، از آثار و تولیدات فکری و فرهنگی آستان قدس مطلع گردید.

وی در پایان، این بازدید را افتخار آمیز و محتوای آثاری که در این غرفه مشاهده کرده را ارزشمند دانست و برای برگزار کنندگان غرفه آرزوی توفیق و موفقیت روز افزون نمود.

شایان ذکر است، از زمان آغاز نمایشگاه کتاب عراق تعدادی از شخصیت‌های دینی و آکادمیک و علاقه مندان به امور فرهنگی و فکری از غرفه آستان قدس عباسی بازدید کردند و آن را پایگاهی برای برگرفتن توشه معنوی و معرفتی دانستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: