اجرای پویش گسترده پاکسازی «کمربند سبز» توسط آستان قدس عباسی

بخش امور خدماتی آستان قدس عباسی از اجرای پویش گسترده پاکسازی «کمربند سبز» خبر داد.

این پویش مکمل پویشهای سابق است که برای پاکسازی ورودی های استان کربلای معلی از سمت بابل و بغداد و حمایت از پرسنل شهرداری این استان اجرا شد.

محمد حربی، معاون رئیس بخش یاد شده در مصاحبه با شبکه الکفیل گفت، پروژه کمربند سبز از پروژه های مهم استان کربلا است زیرا به بهبود محیط زیست استان و از بین بردن پدیده بیابان زایی کمک و همچنین به عنوان یک مانع طبیعی میان مناطق مسکونی و بیابانی مجاور عمل می کند. پرسنل این بخش جهت مشارکت در زیبایی بخشی و زدودن زباله ها با دستگاههای مخصوصی اقدام به پاکسازی و جمع آوری آنها نمودند.

وی ادامه داد: این پویش چند روز ادامه خواهد داشت و مکمل پویشهای پیشین است، بطوریکه مرحله اول شامل محور ورودی (بابل – كربلا) بود و هفت روز ادامه داشت. پس از آن به محور (بغداد – كربلا) منتقل شدیم که آن نیز هفت روز به طول انجامید و مقادیر بسیاری از زباله که در دو طرف مسیر رفت و آمد بود جمع آوری شد.

شایان ذکر است، آستان قدس عباسی به عنوان بخشی از برنامه ها و فعالیتهای حمایتی خود از استان کربلا و ساکنان آن حفظ و نگهداری بخش جنوبی پروژه به طول ۲۷ کیلومتر و مساحت ۲۷۰ هزار متر مربع را به عهده گرفته است و این اقدامات به مجموعه گلخانه های الکفیل و بخش تعمیرات مهندسی واگذار شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: