احیای یک اثر فقهی از دانشمندان قرن 13 هجری در مرکز تراث کربلا

مرکز تراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی کتاب (علم الهدایه فی غیاهب الظلمات لادراک الاحکام الشرعیه) تالیف شیخ عبدالوهاب قزوینی حائری (متوفی 1270) هجری را به تازگی منتشر کرده است.

قزوینی حائری یکی از دانشمندان قرن سیزدهم هجری است که اثر وی توسط پرسنل مرکز تراث کربلا تحقیق و فهرست نویسی شده است.

احسان الغریفی، مدیر مرکز یاد شده گفت، این کتاب شامل دو مقدمه، سه مقاله و یک خاتمه به شرح ذیل است:

مقدمه اول: تحقیق معنای علم و حقیقت لغوی آن و نیز معنای علم عقلی و علم عادی. مقدمه دوم: حسن و قبح اشیا.

مقاله اول: بیان حکم ظن از نظر جواز اکتفا به آن در آگاهی از احکام شرعی. مقاله دوم: تجدید نظر در اعتبار عدم حجیت ظن مادامیکه ادله بر حجیت اقامه نشده است. مقاله سوم: درباره استنباط از ظن خاص و اینکه در صورت حصول علم اجمالی، ظن در مقام قطع می نشیند.

شایان ذکر است، شیخ عبدالوهاب قزوینی حائری فقیه، مجتهد و مولف از علمای برجسته بود که در حدود سال 1190 در قزوین متولد شد و پس از سالها به قصد حوزه علمیه بزرگی به عراق سفر کرد. وی در نجف، کربلا و کاظمین در محضر گروهی از فقها علم فقه را آموخت و حدود ۳۰ کتاب را به رشته تحریر در آورد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: