برپایی دوره آموزشی ویژه کادر پرستاری در بیمارستان الکفیل به کوشش دانشگاه العمید

دانشکده پرستاری در دانشگاه العمید وابسته به آستان قدس عباسی دوره آموزشی را برای گروهی از کادر پرستاری بیمارستان تخصصی الکفیل برگزار کرد.

هدف از برپایی این دوره، احیای چارچوب‌های همکاری و اقدام مشترک میان طرفین است که در تبادل تجربیات و ارتقای مهارت های پرستاران بیمارستان جهت ارائه خدمات ممتاز و پیشرفته به بیماران بستری در بیمارستان الکفیل سهیم است.

ضیا کریم البیاتی، رئیس دانشکده پرستاری در دانشگاه العمید به شبکه جهانی الکفیل گفت، این دوره در چارچوب برنامه خدمت رسانی به جامعه است که از سوی دانشکده پرستاری دانشگاه العمید و در راستای اجرای رسالت علمی و انسانی آن برگزار می شود. هدف از این امر تحکیم پایه های این رسالت در قالب مجموعه ای از فعالیتها و دوره ها از جمله برپایی این دوره آموزشی است که به کادر پرستاری بیمارستان الکفیل اختصاص دارد.

به گفته البیاتی، این بیمارستان تلاش می‌کند تا سطح کارکنان خود همچون کادر پرستاری را ارتقا بخشد.

وی اظهار داشت، این دوره در قالب ۱۵۰ ساعت آموزش و در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد. به طوریکه بخش اول تئوری و شامل جلسات علمی قابل اجرا و نوین و بخش دوم عملی و مکمل بخش اول و اجرای خروجی های آن بود که از سوی مدرسان دانشکده پرستاری ارائه شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: