Kerbelâ uleması ve fikrî miraslarını barındıracak geniş çaplı veritabanı inşa edilmeye başlandı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İnsani ve İslami Maarif İşleri Bölümü’ne bağlı Kerbelâ Mirası Merkezi, bünyesindeki Yazma Eserlerin Bibliyografyası Birimi aracılığıyla Mukaddes Kerbelâ şehrinin ulemâsı ile şehrin fikrî ve mimari mirasına yönelik tam kapsamlı bir veritabanı hazırlamaya başladı.

Merkez Müdürü konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Merkezimiz hiçbir kesinti yaşamaksızın sürekli bir biçimde iş üstüne iş tamamlamakta ve yeni başarılara imza atmaktadır. Bunu da ödevleri bünyelerimizdeki birimlere bölüştürerek ve merkezimizin bünyesindeki tüm yapılara yönelik tam kapsamlı bir plan doğrultusunda yapmaktayız. Her bir projemiz, kitabımız ya da tamamladığımız için de önceden bir son teslim tarihi belirlemekteyiz.”

“Bu çalışmamız için de bir plan ve etüt yaptıktan sonra uygulamaya başladık. Çalışmalara başladığımızdan bu yana bir süre geçti. ‘Kısa’ olarak nitelenemeyecek bir süre bu. Çalışmalar; Kerbelâ uleması, Kerbelâ kütüphaneleri ve Huseynî ziyaretgâhın önde gelen isimlerinin yazma eserlerine dair bir veritabanı hazırlanmasını ve bu eserlerin nüshalarının elde edilmesini kapsamıştır. Bu karmaşık veritabanı için gerekenleri tamamlamayı başardık. Ardından hazırlık yapıp bir dizi araştırma yaptık. Bunlar:

  • - Huseynî ziyaretgâhın önde gelen isimlerinin bazı basılı dergilerdeki mirası. (Tahkik edilmiş). Bu dergiler arasında “Miras-u Hadîs-iş-Şia” dergisi de yer almaktadır.
  • - Huseynî ziyaretgâhın ulemâsı, telif ettikleri eserler, basılı olan eserler ile el yazması eserlerin birbirinden ayrılması ve yazılı olanların da basılı olanlarında nüshalarının elde edilmesi.

“Şu anda veritabanını %100 oranında tamamlamak için var gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Bu veritabanı merkezimize ham bilgi malzemesi sağlayabilecektir. Bu ham bilgilerden beslenerek de gerçek projeler, telif eserler vb işler üretmek mümkün olacaktır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: