Hz.Ebulfazl Abbas’ın (a.s.) mübarek türbesinde hüzün karası…

Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadetinin ardından Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostları için en hazîn musibet olan İki Cihan Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasının (ikinci rivayete göre) yaklaşmasıyla birlikte, Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda hüzün ve keder atmosferi hakim olmuş durumda. Önümüzdeki Salı günü (13 Cemâziyelevvel) yıldönümü idrak edilecek hatıra için mübarek mekan özel olarak dekorize edildi.

Bu kapsamda Mukaddes Türbe’nin duvarları ve revâkları kara kumaşlarla kaplanıp üzerlerine facianın acısı ve hüznünü ifade eden ibareler asıldı.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de her yıl yaşattığı geleneği bu yıl da sürdürerek bu hatırayı anmaya yönelik birçok matem etkinliği ve faaliyetten oluşan özel bir matem programı hazırladı. Programda COVID-19 pandemisine karşı önlem ve tedbirlerin ihmal edilmediği bu etkinlikler; dini seminerler, hatıraya özel matem meclisleri ve bu münasebete dair kültür – düşünce etkinlikleri yer alıyor. Bunların yanı sıra yönetim de; Mukaddes Kerbelâ şehrinin içinden ya da dışından gelen ziyaretçileri kabul etmek amacıyla her türlü hazırladığını duyurdu. Bilindiği gibi bu vb münasebetlerde; çok sayıda Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) dostu Şehitlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Allah katında diri, şehîd ruhlarına bu münasebetle taziye sunmak için mübarek mekânları ziyaret etmeye geliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki Pâk Ehlibeyt (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) taraftarları; Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kızı ve ciğerpâresi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasını yaşatmak için birçok etkinlik düzenlemektedir. Hz. Fatıma Zehrâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti gününün tarihi ile ilgili farklı rivayetler vardır. Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadeti sonrası gerçekleştiği kesindir ancak kaç gün sonra gerçekleştiğine dair üç farklı rivayet vardır. Bu da gördüğü zulmün ve eziyetin başka bir göstergesidir: zira hem kabrinin yeri hem de tam şahadet tarihi tam olarak bilinememektedir. Çünkü Müminlerin Emîri Hz.İmam Ali’ye (Allah’ın selâmı üzerine olsun) kendi kabrini gizlemesini ve O’na zulmedip hakkını gaspeden hiçbir kimsenin onun defnedildiği yere şahit olmamasını vasiyet etmiştir. Rivayetlerin çoğununun belirttiğine göre Hz.Fatıma Zehrâ (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şehîde olduğu sırada on sekiz yaşındaydı. İşte bu hazîn hatırayı yaşatmak için Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostu müminler her sene bu rivayetlerin belirttiği tarihlerde matem düzenlerler ve bu günlere “Mevsim-ul Ahzân-il Fâtimî/Fatımî Hüzünler Mevsimi” ya da “Eyyam-ı Fatımıyye/Fatımî günler” adını vermişlerdir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: