آغاز تجهیز ساختمان دانشکده فناوری پزشکی و بهداشتی در دانشگاه الکفیل

دانشگاه الکفیل آستان قدس عباسی از آغاز تجهیز ساختمان دانشکده فناوری پزشکی و بهداشتی به همه وسایل ضروری جهت میزبانی از دانشجویان در سال تحصیلی آتی خبر داد.

نوال المیالی، معاون علمی رئیس دانشگاه گفت، دانشگاه الکفیل همه نیازهای اساسی برای تجهیز دانشکده مذکور به لوازم ضروری را فراهم نموده است که شامل تخته های هوشمند، و آزمایشگاههای مجهز به جدیدترین وسایل آموزشی می‌شود.

وی تاکید کرد، این تجهیزات به دانشجویان در درک دروس علمی کمک می کند و با طرح آموزشی وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی در شرایط فعلی ناشی از شیوع کرونا منسجم است. به طوریکه کلاس‌های درس و آزمایشگاه ها به تجهیزات پیشرفته و نوینی مجهز خواهند شد.

در همین راستا، علی حسام، مهندس پروژه دانشکده فناوری پزشکی و بهداشتی به شبکه الکفیل گفت، اقدامات خارجی دانشگاه به مراحل پایانی خود رسیده و اقدامات کنونی شامل روکش نمای ساختمان دانشکده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: