Diyale eyaletinde Hz.Zehrâ’nın (a.s.) şahadeti hatırası münasebetiyle matem meclisi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Diyanet İşleri Bölümü’ne bağlı İrşad ve Destek Komitesi, Diyale eyaletindeki Hanıkîn Kazası’nda matem meclisi düzenledi. Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ciğerpâresi Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle Hanıkîn’deki Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) Huseyniyesi’nde düzenlenen meclis üç gün boyunca devam edecek.

Komite Sorumlusu Şeyh Haydar el-Arıdî katıldıkları meclis ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Bölümümüz Mukaddes Kerbelâ içinde de dışında da müminlerin Ehlibeyt İmamları’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) hüznünü yaşattığı etkinliklere katılmayı adet haline getirmiştir. Bu münasebetlerden biri de Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırasıdır. (Hanıkîn) kazasındaki Huseyniye bu kapsamda bir matem meclisi düzenlemiştir. Üç gün boyunca devam edecek meclis birçok etkinliği bünyesinde barındırmaktadır. Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan mecliste önce dini bir seminer verildi. Hz.Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) en önemli sıfat ve lakaplarının anlatıldığı seminerde hazretin mübarek siretine ve Allah katındaki özel makamına da değinildi. Bu kapsamda ‘O benim iki yanım arasındaki canımdır’ ve ‘Fatıma benim parçamdır’ de dahil olmak üzere Resûl-i Ekrem Hz.Muhammed’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ciğerpâresi hakkında buyurduğu birçok hadîs-i şerîfe değinildi ve Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) sıfatlarıyla nitelenilmesi gerektiği vurgulandı. Seminerde ayrıca hazretin İslam’a davet yolunda verdiği mücadelenin önemli bir durağına da değinildi.”

Meclislerin sonunda Hz.Zehrâ’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti faciasının, facia öncesi yaşanan dev musibetlerin ve özellikle de hazrete saldırı hadisesinin üzerinde duruldu. Meclislerde ayrıca katılanların fıkıh ve akaide dair soruları yanıtlandı. Meclislerin kapanışında Kaim-i Âl-i Muhammed’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ortaya çıkışını yakınlaştırması, müminlerin mevtâlarına rahmet eylemesi, memleketi düşmanların tuzağından hıfz eylemesi, şehitlere rahmet eylemesi ve vebâları def eylemesi için noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah’a dua edildi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: