چاپ آخرین شماره از مجله بین المللی العمید در سال ۲۰۲۰

مرکز بین المللی مطالعات العمید وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی آخرین شماره (سی و ششم) مجله بین المللی العمید در سال 2020 را منتشر کرد.

این مجله به مقالات و پژوهشهای انسانی متنوع می پردازد و این شماره از آن دربرگیرنده ده مقاله به زبان انگلیسی است.

دو هیئت مشاوره و تحریریه این مجله اعلام کردند، این مجله از زمان تاسیس آن مقالاتی را در زمینه های معرفتی و فرهنگی منتشر می کند که مسائل معاصر در همه زمینه ها را مورد بررسی قرار می دهد و مورد توجه اساتید دانشگاهها و پژوهشگران قرار گرفته است. این مقالات به ضوابط کیفی، نوآوری و توسعه پایبند است که همین رویکرد، آن را سزاوار ارتقا به درجات عالی در رتبه بندی مجلات داخلی و عربی نموده و رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی از روی آن نوشته شده است.

این دو منبع افزودند، سطح کنونی مجله نهایت انتظار ناظران آن نیست بلکه آنها به چشم اندازهای وسیع تری چشم دوخته اند که این مجله را به عرصه نشر جهانی سوق می دهد تا منبعی علمی در کتابخانه های اروپا، آمریکا و کشورهای مختلف جهان باشد و با تکیه بر زبان انگلیسی و عربی در نگارش آن، محققانی را از سراسر جهان جذب نماید.

به گفته این منابع، این موضوع در آخرین شماره مجله در قالب موضوع (التربيه الممنهجه وانعكاساتها الإيجابيه: تربیت سیستماتیک و بازتاب های مثبت آن) دیده می‌شود که مقالاتی را زمینه های آموزشی، فکری، روانشناختی و غیره برای پژوهشگران از کشورهای بسیار همچون آمریکا، کانادا، انگلیس و کشورهای عربی و نیز عراق ارائه کرده است.

این دو منبع اعلام کردند، بدون شک این رویکرد در برنامه ریزی و اقدام، ظرفیت های مهمی را به مجله برای نشر آخرین تحولات علمی و معرفتی در مراکز پژوهشی جهانی، موسسات و دانشگاهها اعطا می‌کند و آن را سزاوار ایجاد شبکه‌های ارتباطی شناختی می نماید که همه رویکردها و نظریه های جدید را جمع آوری می‌کند تا این مجله در آینده مرکز نشر علمی و فرهنگی باشد که مقالاتی همسو با پیشرفتهای تکنولوژی و فکری جهان را در خود جای داده و تازه ترین نوآوری ها، نظریه ها و رویکردها را دنبال می‌کند. این امر ایجاب می کند پل ارتباطی میان مجله از یک سو و محققان و مراکز تحقیقاتی از سوی دیگر جهت پربار نمودن افکار جهانی با تازه‌های علمی ایجاد شود. برای تحقق این هدف، ناظران مجله باید از مقالات محققان و نوآوران استقبال نمایند و برنامه‌ ‌هایی را برای توسعه سیاست مجله در حوزه ارزیابی، رتبه‌بندی و مکانیزم های نشر در نظر گیرند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: