رایزنی موزه الکفیل و سازمان آثار و میراث فرهنگی عراق درباره گشایش چشم اندازهای همکاری مشترک

رئیس بخش موزه الکفیل و رئیس سازمان کل آثار و میراث فرهنگی عراق درباره همکاری مشترک در زمینه موزه داری و ایجاد سازوکارهای پیشرفت آن گفتگو و رایزنی کردند.

صادق لازم الزیدی، رئیس بخش موزه الکفیل در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل عنوان داشت، دیدار با لیث مجید، رئیس سازمان کل آثار و میراث فرهنگی عراق، بخشی از دیدارهای مدیریت موزه با هدف تبادل تجربیات با موسسات فعال در حوزه موزه داری و اطلاع از تجربیات دیگران، معرفی موزه الکفیل و اشیای نفیس آن، مکانیزم کار و روشهای نگهداری آثار باستانی است که در کنار دوره های آموزشی، کارگاهها و نشستهای علمی صورت می گیرد.

وی افزود: رئیس سازمان میراث فرهنگی عراق از این دیدار استقبال و برای همکاری با موزه الکفیل ابراز آمادگی کرد. همچنین از این سازمان برای بازدید از موزه الکفیل و آشنایی با آن دعوت به عمل آمد.

ليث نیز گفت، در این دیدار، سازوکارهای اقدام مشترک میان طرفین در راستای منافع مشترک در زمینه حفظ و نگهداری، آرشیو بندی نسخ خطی، همکاری در زمینه علمی، موضوع فهرست نویسی، مستند سازی و هماهنگی با موزه عراقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: