İmamiyye Ansiklopedisi - İmamiyye’nin Kelâm ilmindeki mirası isimli eserin ilk beş cildi yayınlandı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi İmamiyye Ansiklopedisi isimli eserin ilk beş cildini yayınladı. Uzun adı “Mevsûa-til İmamiyye fî Turâsil-Kelamî indel-İmamiyye” olan eserin başlığı “Şüphelere ve ahlaki meselelere reddiyeye dair İmamiyye Mirası Ansiklopedisi” olarak belirlendi. Kelâm ilmine yönelik yayınlar serisi kapsamında yayınlanan eser ile ilgili olarak Uluslararası El-KefÎl Ağı’na bilgi veren Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü Seyyid Haşim el-Mîlanî şunları söyledi: “Bu ansiklopedi merkezimizin uhdesine aldığı çok sayıda ansiklopediden biri olup şunları hedeflemektedir:”

  • - İmamiyye’nin kelâm ilmindeki mirasını konulara ve alfabetik sıraya göre tasnif etmek ve düzenlemek
  • - Kelâm ilminin terimlerine erişimi kolaylaştırmak
  • - Alimlerimizin kelâm ilminin terimlerine dair yazdıklarının tümünü bir yerde okuyabilmek
  • - Terimlerin kronolojik sıraya göre sıralanması
  • - Geçen yüzyıllar boyunca İmamiyye kelâmının gelişimine vakıf olabilmek
  • - Alimlerimizin kelâm konusundaki yaklaşımlarına vakıf olabilmek
  • - Öne sürülen şüpheler ve bunların cevaplarına vakıf olmak

“Çalışmanın kapsamı geniş olması hasebiyle İmamiyye’nin görüşü olan kısmı kesip ayrı bir biçimde yayınlamayı uygun gördük. Böylelikle bu alanda deneyimli kimseler ve uzmanlar bunlara kolaylıkla erişebilecek. Amacımız projeyi özünden güçlendirmek ve değerlendirmek. Daha önce de vefâtının bininci yılı münasebetiyle Seyyid Murtaza’nın Kelâm ilmindeki mirasına yönelik yayın yapmıştık.”

Ansiklopedinin telifinde benimsenen yaklaşım ile ilgili olarak Milanî şunları söyledi: “Şu hususları baz alan bir yaklaşım benimsedik:”

  • - İlk husus: Metinlerin konular esas alınarak parçalara ayrılması, konulara göre sekmelere ayrılması ve alfabetik sıraya göre sıralanması.
  • - İkincisi: Metinden önce sayfa ve cilt numaralarının yerleştirilmesi.
  • - Üçüncüsü: Faydalı olması için ortak konuları birçok yerde bir araya getirdik.“Bu çalışma çok sayıda faydalasına rağmen metinlerin kesilmesi nedeniyle metnin öncesi ile kopukluk sorunu var. Bu sorunu çözmek için konunun özüyle ilgili olmasa da müellifin sözlerini de aktardık ve basılı risalelerde var olmasına rağmen Seyyid Murtezâ’ya ait olduğu belirtilen şu risaleleri kaldırdık: Beşeriyetin cebir ve kaderden kurtarılması, sınırlar ve hakikatler, peygamberlerin mucizelerine yönelik bir mesele. Sınırlar ve hakikatler risalesi konusunda başka bir tahkikten yardım aldık. Bunu da kaynakların bibliyografyasında görmek mümkün. Aynı şekilde telif eserlerde her bir kelâmcının kronolojik sırasını gözetemedik. Bu yüzden öncekiler sonrasında ve sonrakiler öncesinde yer alabiliyor.”

“İleride telafisini yapabilmeleri için deneyimli kimselerden eserde var olan eksiklikleri ve bozukluk olan noktaları bizimle paylaşmalarını ümit ediyoruz.”

Ansiklopediyi ve merkezin diğer yayınlarını okumak içinburaya tıklayabilirsiniz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: