برگزاری آزمونهای حضوری در موسسه خطابه حسینی بانوان

مرکز خطابه حسینی بانوان در آستان قدس عباسی اعلام کرد، با پایان آموزش مجازی دروس در سایه کرونا، آزمونهای خود را به صورت حضوری برگزار می کند.

تغريد عبد الخالق التميمی، معاون مسئول واحد خطابه حسینی در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل عنوان داشت: این مرکز پس از اتمام دروس مقرر و نیز دوره های (نور الزهرا) و (البتول) به صورت مجازی آزمونهای خود را در میان تدابیر پیشگیرانه شدید برای حفاظت از دانشجویان به صورت حضوری برگزار نمود.

وی اظهار داشت، این اولین آزمون پس از آغاز تحصیل در مرکز است که امسال به صورت اینترنتی برگزار شد.

التمیمی گفت: پیش از این دروس و آموزش در شرایط عادی و به صورت حضوری به دانشجویان ارائه می شد، اما به دلیل شرایط بهداشتی کنونی و در راستای پایبندی به دستورات بهداشتی و توصیه های تولیت آستان و نیز عدم ایجاد وقفه در ارائه دروس، سال تحصیلی کنونی را از طریق برنامه های اجتماعی اینترنتی همچون تلگرام به صورت گروهی برگزار کردیم.

التمیمی تصریح کرد، نتایج اولیه این آزمونها به پیشرفت آشکار در یادگیری دروسی اشاره دارد که به صورت اینترنتی ارائه شده و اینکه فرایند آموزش نتیجه بخش بوده است. بطوریکه مدرسان مرکز توانستند دروس را به روشی واضح و قابل فهم طبق برنامه در نظر گرفته شده انتقال دهند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: