میزبانی سه روزه نشست فرهنگی الجود از دانش آموزان استان ذی قار

واحد روابط دانشگاهی و مدارس وابسته به بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی در راستای طرح «نشست فرهنگی الجود» میزبان جمعی از دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان استان ذی قار بود.

برنامه های این نشست فرهنگی سه روز ادامه یافت که هدف از آن رشد سطح فرهنگی دانش آموزان بود.

در همین راستا، محمود القره غولی، مسئول بخش فعالیتهای مدارس در واحد مذکور در گفتگو با شبکه الکفیل اظهار داشت، نشست الجود با میزبانی از هیاتهای دانش آموزی استانهای مختلف عراق ادامه دارد که به دلیل تبعات ناشی از ویروس کرونا به گروههای کوچکی بر اساس هر استان محدود می شود.

وی تصریح کرد، برنامه های این نشست موارد ذیل را دربرگرفت: برگزاری کارگاهی با محوریت اهمیت هویت ملی شهروند عراقی و خطر از دست دادن آن، برپایی کارگاهی با موضوع عوام فریبی رسانه ای و شیوه های مورد استفاده برای گمراهی طرف مورد هدف و نیز تکنولوژی و تاکتیکهای فنی و عملیاتی برای اجرای آن، برگزاری سه جلسه آموزشی و مذهبی.

القره غولی گفت، این برنامه همچنین زیارت دسته جمعی حرمین مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس (عليهما السلام)، و بازدید از پروژه های آستان قدس عباسی را شامل شد. علاوه بر این، بازدید کنندگان از ماهیت کار و اهداف پروژه ها مطلع شدند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: