روند سریع اجرای پروژه مجتمع آموزشی اول و سوم در استان کربلای معلی

پروژه مجتمع آموزشی اول و سوم استان کربلای معلی در همه بخشهای آن با روند سریعی در حال پیشرفت است.

ویژگی های کلی این پروژه واقع در منطقه المعملجی استان کربلا با پیشرفت فاز اول آن، به وضوح نمایان شده است.

ضياء مجيد الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی گفت، این پروژه به دلیل سهم آن در ارتقای روند آموزش در استان کربلا مورد توجه گسترده آستان قدس عباسی است.

علي حميد، ناظر پروژه نیز درباره پیشرفت کار این پروژه اظهار داشت، پروژه طبق برنامه تهیه شده توسط بخش پروژه های مهندسی پیش می رود و در فاز اول آن سازه ها و پایه ها بنا شد و پس از آن اقدامات بعدی ادامه یافت. هم اکنون بخشهای پایانی این فاز از جمله نصب قطعات پنجره ها و شیشه های آن، رنگ درها و نیز دیوارها در حال انجام است.

وی ادامه داد، با تکمیل این اقدامات مرحله اول به صورت کامل پایان می یابد. اما سیستمهای دوربین، هشدار، اینترنت و سیستمهای سرمایشی و فاضلاب در دست تکمیل قرار دارند.

حمید اظهارداشت، اقدامات کنونی در مرحله زیرساختها شامل دیوار خارجی پروژه تا 90 درصد تکمیل شده است و اقدامات مربوط به مسیرها، گذرگاهها و پیاده روها در دست انجام است و همچنین اقدامات مربوط به تعویض خاک محدوده راهها بیش از 40 درصد پیشرفت محقق نموده است.

شایان ذکر است، این پروژه در فضایی به وسعت (45,000) متر مربع احداث می شود که مشتمل بر پنج مدرسه هر کدام به وسعت (6,000) متر مربع و دارای سه طبقه است. این پروژه همچنین متشکل از دو مهد کودک سه طبقه هر یک به وسعت 900 متر مربع و دو سالن ورزشی هرکدام با مساحت 900 متر مربع است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: