برپایی نمایشگاه محصولات فکری به کوشش مرکز تراث البصره

مرکز تراث البصره وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی در چارچوب فعالیت های دوره ای مختلف خود نمایشگاهی را برای ارائه محصولات فکری خود در حوزه میراث شهر بصره در شهرستان شط العرب برگزار کرد.

این نمایشگاه مجموعه متنوعی از آثار مرکز را که در طول مدت فعالیت آن به چاپ رسیده است و همچنین مجموعه‌ای از تابلوهای هنری و تصاویری که ابعاد مختلفی از میراث شهر بصره را به تصویر می‌کشد در بر گرفت.

همچنین نمایشگاه مذکور مجموعه‌ای از نسخه‌های خطی نادر که تاریخ کهن این شهر را روایت می کند و به دست دانشمندان و افراد برجسته آن در ادوار زمانی مختلف نگاشته شده است دربرگرفت.

شایان ذکر است، این نمایشگاه قشر دانش آموزان مقطع دبیرستان را به منظور آشنایی آنها با تاریخ و میراث شهرشان مورد هدف قرار داد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: