(صحافة العتبات المقدّسة في العراق)؛ اثر ارزشمند مرکز تراث کربلا

مرکز تراث کربلا وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی تلاش کرده است تا آثار دیوان اوقاف شیعه و تولیت مزارهای شیعه در عراق و نیز آثار عتبات مقدسه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ را ثبت و آنها را دنبال نماید.

این مرکز آثار مذکور را در کتابی با عنوان(صحافة العتبات المقدّسة فی العراق: مطبوعات عتبات مقدس در عراق) منتشر و آن را از طریق مجلات علمی صادره از عتبات مقدس مورد توجه قرار داده است. همچنین همه آنها را طبق روش علمی متناسبی با حجم مطالب آرشیوبندی نموده است.

احسان الغريفی، رئیس این مرکز در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل گفت، این کتاب دارای فصل بندی و ثبت منطبق با نظام تنوع آثار مطبوعاتی است. بطوریکه به ترتیب ابتدا روزنامه ها، سپس مجلات و در ادامه نشریه های هریک از عتبات یا مزارها به شکل مفصل آماده است که به شرح ذیل است: (آستان قدس علوی، آستان قدس حسینی، آستان قدس عباسی، آستان قدس کاظمین، مسجد کوفه، دیوان اوقاف شیعه و مراقد مطهر دیگر).

شایان ذکر است، مرکز تراث کربلا با انتشار کتب، مجلات و دایرة المعارفهایی میراث شهر کربلا را بررسی و کتابخانه های عربی و اسلامی را با گزیده های این آثار پشتیبانی می کند. همچنین نقش پیشگامانه شهر کربلا در همه زمینه های علوم و معارف را مورد توجه قرار می دهد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: