تشرف هیئتی از دانشگاه بغداد به آستان قدس عباسی و دیدار با متولی شرعی آستان مقدس

عصر روز جمعه، هیئتی از دانشکده مهندسی خوارزمی دانشگاه بغداد به زیارت آستان قدس عباسی مشرّف و پس از انجام زیارت، با متولی شرعی این آستان قدس، سید احمد الصافی (دام عزّه) دیدار کردند.

این زیارت و دیدار در ضمن سلسله زیارت‌ها و دیدارهای دانشگاه‌های عراق از آستان قدس عباسی صورت می‌گیرد و هدف از آن تقویت روابط با نهادهای آستان قدس، به منظور همکاری مشترک و تبادل آراء و اطلاعات در زمینه‌های مورد علاقه‌ی دو طرف است.

دکتر ماهر یحیی سلوم، رئیس دانشکده مهندسی خوارزمی درباره این دیدار اظهار داشت: «ما امروز به زیارت آستان قدس عباسی مشرف شدیم و دیداری با متولی شرعی آن داشتیم. این دیدار بسیار مثمر ثمر و پر بار بود. ما در این دیدار درباره موضوعات متعددی همچون آموزش عالی عراق و راه‌های پیشرفت و ارتقای آن گفتگو کرده و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد را طرح و بررسی نمودیم.»

وی افزود: «دانشگاه‌های آستان قدس عباسی، دانشگاه‌های پیشرفته‌ای هستند و امیدواریم که بتوانیم از تجارب آن‌ها درباره روش‌های تدریس، بکارگیری فناوری‌های علمی روز و... استفاده کنیم. انشالله بازدیدی نیز از دانشگاه الکفیل خواهیم داشت تا از نزدیک با برنامه‌های این دانشگاه و سازوکار آن، چه در بخش علمی و چه در بخش اداری آشنا شویم.»

وی ادامه داد: «انشالله بتوانیم از همکاری بین دانشگاه ما و دانشگاه‌های آستان قدس عباسی در مسیر خدمت به روند علمی کشور بهرمند شویم.»

از سوی دیگر رئیس دانشگاه الکفیل دکتر نورس الدهان اظهار داشت: در این دیدار امور مهمی مطرح شد که در رأس آن، امکان گشایش افق‌های همکاری میان دانشکده مهندسی خوارزمی در دانشگاه بغداد و دانشگاه‌های آستان قدس عباسی بود. متولی شرعی آستان قدس از هیئت دانشگاه بغداد دعوت کردند تا از دانشگاه الکفیل بازدید نموده و از زیرساخت‌های این دانشگاه، آزمایشگاه‌ها، برنامه‌های الکترونیکی مورد استفاده در آموزش و نیز امکان فراهم نمودن برنامه الکترونیکی دانشگاه که در سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته، برای دانشگاه خوارزمی اطلاع حاصل کنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: