معاون تولیت آستان قدس عباسی: حله، خاستگاه علوم و معارف اهل بیت (عليهم السلام) است

معاون تولیت آستان قدس عباسی تاکید کرد، شهر حله شهری پیشتاز در حوزه علوم و‌ معارف اهل بیت (علیهم السلام) است و اهمیت بسیاری در میراث اسلامی عراق دارد.

عباس موسى احمد گفت، این شهر تاریخ متمدن و گسترده ای دارد که صدها کتاب تاریخی، ادبی،رجال،جغرافیا و سفرنامه به آن پرداخته اند.در این شهر یکی از قدیمی ترین حوزه های علمی تاسیس شده و وطن ادیبان و دانشمندان در زمینه علوم مختلف همچون تاریخ، فقه، اصول، رجال، ادبیات و غیره است و دانشمندان بزرگی همچون ابن ادريس حلی، محقق حلی، علامه حلی، ابن طاووس، و غیره را پرورش داده است.بنابراین آستان قدس عباسی باید مرکز تخصصی را برای احیای این میراث علمی تاسیس می کرد و آن مرکز تراث الحله است.

این اظهارات طی بازدید ليث الموسوی، عضو‌ شورای اداری آستان قدس عباسی و‌ شیخ علی الاسدی، معاون رئیس بخش معارف اسلامی و انسانی از مرکز مطرح شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: