تجهیز دبیرستانی در استان المثنی به کتب درسی از سوی آستان قدس عباسی

آستان قدس عباسی یکی از دبیرستان های دخترانه در استان المثنی که به تازگی افتتاح شده را به تمامی کتب درسی مورد نیاز مجهز نمود.

این موضوع با هماهنگی واحد روابط دانشگاهی و مدارس بخش روابط عمومی آستان قدس عباسی انجام شد و این طرح در قالب مجموعه طرح‌ها و اقداماتی است که آستان قدس عباسی برای حمایت از روند آموزشی این کشور اتخاذ کرده است.

منار سادر رحیم، مدیر مدرسه ممتازان السؤدد از آستان قدس عباسی به دلیل اجرای طرح انسان دوستانه برای حمایت از روند آموزش قدردانی نمود و گفت: افتتاح این دبیرستان دخترانه در شرایط استثنایی ناشی از شیوع کرونا صورت گرفت که به دلیل عدم دسترسی به منابع درسی با حمایت اداره آموزش و پرورش استان المثنی از آستان قدس عباسی درخواست کمک نمودیم و به سرعت این درخواست پاسخ داده شد.

وی گفت: امروز بسیاری از نیازهای ما به کتب درسی تامین شده است و ما اقدام به توزیع آنها میان دانش آموزان نمودیم. دانش آموزان نیز نسبت به این حمایت بی نظیر آستان قدس عباسی ابراز شادمانی نمودند.

یونس شجاعی شناوه، رئیس بخش نظارت در اداره آموزش و پرورش استان المثنی گفت، این اقدام از سوی آستان قدس عباسی امر عجیبی نیست چرا که آستان همواره در چنین طرح‌های حمایتی در زمینه‌های مختلف و در راس آن حوزه آموزش پیشتاز بوده است.

وی از آستان قدس عباسی و اقدامات اين آستان مقدس قدردانی نمود و گفت: ما از طریق اداره آموزش و پرورش استان کربلای معلی و واحد روابط دانشگاهی جهت برگزاری برنامه ها و فعالیت هایی همچون نشست ها، کارگاه ها و اردوها برای دانش آموزان که در رشد فرهنگی آنها سهیم است، با آستان قدس عباسی هماهنگی داشتیم.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: