ناظران و مربیان نجف: پروژه های آستان قدس عباسی پیشرفته و بی نظیر است

تعدادی از ناظران و مربیان استان نجف پروژه های آستان قدس عباسی در بخش های مختلف صنعتی، زراعی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی را ستودند و این پروژه ها را سازمان یافته دانستند که با مشخصه پیشرفت و کیفیت متمایز می شود.

این اظهارات در جریان میزبانی آستان قدس عباسی از آنها در قالب برنامه‌های پروژه الساعی مطرح شد که واحد روابط دانشگاهی و مدارس آستان قدس عباسی بر اجرای آن نظارت داشته و هدف آن میزبانی از هیاتهای ناظران و مسئولان ادارات آموزش و پرورش استان ها و برگزاری برنامه‌ای برای آنها با هدف معرفی دستاوردها و پروژه های آستان قدس عباسی است.

محمود طاهر سلمان، مسئول واحد فعالیت های مدارس درباره این برنامه گفت: در چارچوب برنامه الساعی میزبان هیاتی از ناظران و مربیان استان نجف اشرف بودیم که با هماهنگی اداره آموزش و پرورش این شهر انجام شد.

هم چنین برنامه‌ای برای آنها تدارک دیده شده که مهمترین آنها زیارت حرمین مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) و بازدید از دو موزه آستان های قدس حسینی و عباسی است.

وی گفت: پس از آن دیداری در سالن مجتمع خدماتی الهادی (علیه السلام) وابسته به آستان قدس عباسی انجام دادیم که در ابتدای آن مهمترین پروژه های آستان در زمینه های مختلف و نتایج مثبتی که به همراه داشته بیان شد.

به گفته وی، همچنین یک کارگاه آموزشی توسط حسن الجوادی از مرکز القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان برگزار شد که به نحوه تحقق اهداف آموزشی و غیره پرداخت.

جواد كاظم شبيب، ناظر آموزشی و یکی از اعضای هیات به نیابت از هیات ناظران استان نجف از آستان قدس عباسی به خاطر دعوت برای حضور در این برنامه قدردانی نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: