Vefâ mektebi ve fazîlet kaynağı Hz.Ümmül Benîn’in (O’na selâm olsun) vefâtı hatırası yıldönümüHicretin altmış dördüncü senesinde Cemâziyel evvel ayının onüçüncü gününde (yani bunun gibi bir günde) Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) vefât etti. Asıl adı Fatıma bint-i Huzam b. Rebîa el-Kilabiyye olan hazret; rivayetlerin çoğuna göre hicretin beşinci senesinde dünyaya gelmiştir. Müminlerin Emîri (Allah’ın selâmı üzerine olsun) ile evlenme şerefine nail olan Hz.Ümmül Benîn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bu mübarek izdivaçtan dört oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri: Ebulfazl Abbas, Abdullah, Cafer ve Osman’dır. Dördü de Kerbelâ’da Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) saflarında şehîd olmuşlardır.

Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) evliliğinin ardından Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) iki reyhânesi ve Cennet gençlerinin efendileri olan Hz.Hasan ile Hz. Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) bakmıştır. İki Pâk İmam’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) büyük bir şefkat ve sevgiyle bakan Hz.Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun); böylelikle İki Cihan Seyyidesi Hz.Fatıma Zehrâ’yı (Allah’ın selâmı üzerine olsun) genç yaşında yitirme acısını biraz olsun dindirmek istemiştir.

İşte bu yüzden Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) evlatlarını kendi evlatlarından bile önce tutmuş ve onlara daha çok hizmet edip bakmıştır. Tarihte Hz.Ümmül Benîn’den (Allah’ın selâmı üzerine olsun) önce; kendi yavrusunu kocasının evlatları uğruna feda olmaları için teşvik edip takdim eden bir örnek görülmüş değildir. Hazret bunu Ehlibeyt’in (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Kur’an-i Kerîm’de meveddeti farz kılınan kimseler olduklarını bildiği ve onları Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) emanetleri olarak gördüğü için büyük bir sevgi ve istekle yapıyordu. Bu yüzden de onlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyordu.

Hz. Ümmül Benîn (Allah’ın selâmı üzerine olsun); Vasîlerin Efendisi Hz. İmam Ali’ye (Allah'ın selâmı üzerine olsun), sonra evlatları Cennet Gençlerinin Efendileri’nin Efendileri Hz. İmam Hasan ile Hz. İmam Huseyn’e (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ve ardından da Haşimoğulları’nın büyük hanımefendisi Hz. Zeyneb-i Kubrâ’ya (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hizmet etmekle müşerref olmuştur. Önce eşi Hz.İmam Ali b. Ebi Tâlib’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti, ardından Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti, sonra da dört oğlunu birden Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ile birlikte yitirme facialarını yaşamıştır. Allah-u Teâlâ’ya ibadet, Allah-u Teâlâ’nın velîlerine hizmet ve Onlar’ın başına gelen yürek dağlayan musibetlerin hüzün ve acısı ile geçen bir ömrün ardından H. 64 yılı 13 Cemâziyelâhir gününde Rabbi Allah-u Teâlâ’nın rahmetine intikâl etmiştir.


Hz. Ümmül Benîn; Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) evlatları Hz. İbrahim’in, Hz. Zeyneb’in, Hz. Ümmü Külsüm’ün, Hz. Abdullah’ın, Hz. Kâsım’ın ve şehitler ile sahabenin yattığı Bakî Kabristanlığı’na defnedilmiştir. Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) düşmanları, Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ, Hz. İmam Ali Zeynelâbidîn, Hz. İmam Muhammed Bâkır ve Hz. İmam Cafer-i Sâdık’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) nurlu türbelerinin de yer aldığı o mezarlığı birkaç defa yıkıp harâp etmiştir. Pâk Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hanedânına duydukları nefreti tükenmek bilmeyen bu zihniyetin uzantıları bugün de o mubarek ziyaretgâhların yeniden inşa edilmesine engel olmaktadır.Selâm olsun o pâk ve seçkin hanımefendiye! Selâm olsun Hz.Zehrâ’nın Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) musibeti münasebetiyle acısını paylaşan kimseye! Selâm olsun Hz. Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) matemini tutmaktan vazgeçmeyip yüzyıllar boyunca saliha mümine hanımlara örnek olan o hanımefendi’ye! Doğduğu günde, öldüğü günde ve Rabbi’nin izniyle yeniden diriltileceği günde Hz.Ümmül Benîn’e selâm olsun!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: