بازدید هیات دانشگاه ذی قار از مدارس دینی بانوان الکفیل

هیاتی از بانوان دانشکده علوم پایه در دانشگاه ذی قار از واحد مدارس دینی بانوان الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی که مقر آن در مرکز الصدیقه الطاهره (علیها السلام) در استان کربلای معلی است بازدید کرد.

بشری الکنانی، مسئول واحد مدارس دینی بانوان الکفیل ضمن استقبال از هیات متشکل از اساتید دانشکده و کارکنان آن گفت، این بازدید یکی از بازدیدهای هیاتها و شخصیتها جهت اطلاع از خدمات آن است.

به گفته وی، این هیات طی بازدید همچنین از دروس ارائه شده در آن مطلع و از خدماتی که به زنان ارائه می شود ابراز شگفتی کرد.

در پایان، یکی از اعضای این هیات گفت: اهتمام چنین مراکزی به فرهنگ بانوان امر قابل توجهی است که در ارتقای سطح دینی و قرآنی آنها سهیم است. مکانیزم کار بسیار منظم است و امیدواریم که فعالیتهای آن ادامه یابد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: