آغاز مرحله دوم دوره آموزشی داوطلبان واحد آداب زیارت

بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی مرحله دوم از دوره ویژه داوطلبان واحد آداب زیارت وابسته به بخش امور دینی آستان را با هدف مشارکت در ارتقای سطح فرهنگی آنها برگزار کرد.

حسن الأعرجی، مسئول این واحد در گفتگو با شبکه الکفیل اظهار داشت: این مرحله مکمل مرحله پیشین است و (60) داوطلب از استانهای مختلف طبق برنامه و با همکاری بخش توسعه پایدار در آن شرکت داشتند. این دوره ها شامل کارگاههایی در دو نوبت بود که در هر نوبت (30) شرکت کننده حضور داشتند.

علی الشمری، مربی کارگاه نیز به نوبه خود گفت، کارگاه (دبلوماسية الحوار: دیپلماسی گفتگو) از جمله این کارگاهها بود که چند محور را شامل شد و مهمترین آنها اهمیت گفتگوی موثر، الگوهای شخصیت و تعامل با آنها، موانع گفتگو و مهارتهای اثرگذاری بود.

احمد دخل الجباسی، مربی کارگاه (مدیریت زمان واولویتها) گفت: این کارگاه چند محور را در برگرفت اعم از اهمیت مدیریت زمان و اولویتها، مشکلات عدم تنظیم زمان، استراتژی لیست مسوولیتهای روزانه و استراتژی برنامه های هفتگی.

شایان ذکر است، داوطلبان به منظور کمک به پرسنل واحد در انجام ماموریتهایشان طی زیارتهای میلیونی نظیر اربعین، عاشورا، شعبانیه، عرفه، شبهای جمعه و دیگر مناسبتها جذب شده اند و این دوره ها به منظور ارتقای کار داوطلبان است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: