مشاركت و حضور فعال كتابخانه ام البنين (عليها السلام) درفعالیت های نشست فرهنگی نشست حضرت زهراء (س)

کتابخانه بانوان ام البنین (علیها السلام) وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی مشارکتی فعال در فعالیت های فرهنگی حضرت زهرا (سلام الله علیها) دارد.

به گزارش شبکه جهانی الکفیل؛ نشست فرهنگی حضرت زهرا (سلام الله علیها) به همت دانشگاه الزهراء (سلام الله علیها) در ساختمان دانشگاه برگزار شده است.

اسماء رعد العبادی؛ مسئول کتابخانه آستان قدس عباسی در این خصوص اظهار داشت: این بخش با عرضه انتشارات بخش امور دینی و بخش فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی در نمایشگاه کتاب که در حاشیه نشست فرهنگی الزهراء برگزار شده است، شرکت کرد.

وی افزود: غرفه آستان قدس عباسی با استقبال مشارکت کنندگان مواجه شده است و بخش کتابخانه بانوان آستان قدس عباسی بصورت مستمر در فعالیتهای فرهنگی از جمله نمایشگاههای کتاب مشارکت می نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: