برگزاری نشستی جهت بررسی طراحی نهایی مکان جدید دانشگاه العمید

کمیته تدوین طراحی نهایی موقعیت جدید دانشگاه‌ العمید نشستی را با حضور متولی شرعی آستان قدس عباسی و برخی مسئولان آن و نیز نمایندگان سازمان آموزش عالی و روسای دو دانشگاه الکفیل و العمید برگزار کرد.

در این نشست سه طراحی که از سوی بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی تهیه شده بود، توسط ضیاء مجید الصائغ، رئیس بخش مذکور ارائه شد.

وی شرح مفصلی را درباره هر یک از طراحی ها ارائه کرد و از رویکردها و نقطه نظرات طرف های ناظر پروژه و نیز ملاحظات محمد الاشیقر، تولیت آستان قدس عباسی، نورس الدهان و موید الغزالی، روسای دانشگاه العمید و الکفیل و همچنین جاسم الابراهیمی، مدیرکل بیمارستان الکفیل مطلع شد.

در همین راستا، تولیت آستان قدس عباسی به شبکه الکفیل گفت: این نشست با هدف بررسی طراحی های موقعیت جدید دانشگاه العمید و دستیابی به دیدگاه مشترکی در این خصوص برگزار شد. پس از بیان نقاط ضعف و قوت هر یک از طراحی ها به دیدگاه مشترکی در خصوص ادغام این سه طراحی و جمع آوری نقاط قوت آن در طراحی جدید دست یافتیم که در ایجاد فضای آموزشی آکادمیک پیشرفته و جدید و همسو با اهداف آستان قدس فارسی سهیم است.

موید الغزالی، رئیس دانشگاه العمید نیز به نوبه خود اظهار داشت: ما امروز درباره سه طرح مهندسی پیشنهادی گفت و گو کردیم که شامل تخصیص هفت طبقه برای دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و دو دانشکده دیگر بعلاوه آزمایشگاه های آنها و یک آزمایشگاه مرکزی، ساختمان ریاست دانشگاه و کتابخانه مرکزی است. علاوه بر این دارای فضای سبز و اماکن رفاهی است که در فضایی به وسعت بیش از 10 هکتار احداث خواهد شد. مدت تعیین شده برای تکمیل این پروژه سه سال است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: