پایان سنگفرش باب الامام علی الهادی (علیه السلام) آستان قدس عباسی از داخل

پرسنل شاغل در پروژه بازسازی و طراحی باب الامام علی الهادی (علیه السلام) واقع در بخش شمال شرقی صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) همه اقدامات سنگفرش از ورودی اصلی تا صحن مطهر را به پایان رساندند.

ضياء مجيد الصائغ، رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی در مصاحبه با شبکه الکفیل گفت، این اقدامات در چارچوب پروژه توسعه ورودی های مشرف به صحن مطهر است که باب الامام علی الهادی (علیه السلام) یکی از سه ورودی به شمار می رود که کار توسعه آنها پیشتر آغاز شد. سنگفرش این بخش در همه بخشهای آن با مرمر طبیعی پایان یافت.

الصائغ تصریح کرد، از اقدامات باب الامام علی الهادی (علیه السلام) سنگ کاری دیوارها با کاشی کربلایی باقی مانده است. بطوریکه مکانهای نصب کاشی ها با اشکال زینتی مخصوص که آن را احاطه خواهند کرد آماده شده است.

شایان ذکر است، حرم و صحن مطهر حضرت ابوالفضل عباس (عليه السلام) شاهد اجرای برخی پروژه ها بوده است که طبق برنامه های زمانی و مکانی ویژه تعریف شده و با خصوصیات هر پروژه متناسب است.

این پروژه ها شامل توسعه حرم و تسقیف صحن مطهر، نمای ایوانهای آستان قدس عباسی و سردابهایی که در صحن احداث شده، ساخت و نصب ضریح مطهر، سنگفرش صحن و حرم مطهر با مرمر، سیستمهای خنک کننده، اطفای حریق، هشدار، ارتباطات و غیره می شود که در اینجا مجالی برای ذکر آنها نیست. این اقدامات با پروژه بازطراحی و نوسازی ورودی های حرم مطهر از سمت داخل پایان یافت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: